Om betalningar

Det finns många olika sätt att betala. Betaltjänsterna skiljer sig åt vad gäller bekvämlighet, tillgänglighet, tidsåtgång och pris.

För att finna den lösning som passar bäst bör du börja med att se över dina behov. Hur ofta brukar du betala räkningar, betalar du med kort i butik, gör du överföringar mellan olika konton?

Kostnaderna framgår av allmänna villkor

Hur tjänsterna fungerar, hur lång tid en betalning tar och vad det kostar framgår vanligtvis av de allmänna villkoren för tjänsten eller av bankens informationsmaterial.

De flesta betalningar eller överföringar av pengar, som inte avser kontantbetalningar, sker med en bank som mellanhand. Framför allt har utvecklingen på datasidan öppnat nya möjligheter för privatpersoner att sköta sina betalningar på ett rationellt sätt.

Avgifter

Det finns ingen myndighet som godkänner vilka eller hur stora avgifter som banken får ta ut, utan prissättningen av betaltjänster är fri. Men en förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift är att kunden fått information om den i förväg. Denna information kan lämnas i avtalet, eller på en avi till kunden.

Kontoutdrag

Om du begär det har du rätt att få kontoutdrag på papper en gång i månaden. Enligt villkoren för ditt transaktionskonto kan banken informera om dina transaktioner enbart via nätet, men om du särskilt begär det har du rätt att utan kostnad få kontoutdragen på papper.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå