Betala till och från länder utanför EU

Innan du ska göra en utlandsbetalning till ett land utanför EU/EES bör du kontrollera vad den kommer att kosta och hur lång tid det kommer att ta. Det finns nämligen inte någon lag som styr betalningar mellan Sverige och länder utanför EU/EES. I stället blir det avtalet mellan dig och banken, i praktiken alltså bankens prislista och information, som avgör.

Det är avtalet mellan dig och banken som reglerar hur kostnaderna ska fördelas mellan den som betalar och betalningsmottagaren och hur lång tid en betalning tar. Med kostnader menas avgifter som betalarens bank och mottagarens bank tar ut för att genomföra betalningen. Det kan till exempel vara så att du som betalare ska betala både dina och mottagarens kostnader eller tvärtom, att den som tar emot betalningen ska stå för alla kostnader.

Begrepp för olika sorters utlandsbetalningar

Det finns några olika begrepp som används av bankerna och som beskriver hur betalningsansvaret kommer att fördelas för utlandsbetalningen:

  • SHA - Du som beställer betalningsuppdraget betalar bara för avgifter som uppstår hos din bank och mottagaren står för avgifter som uppkommer hos hens bank och eventuell mellanbank.
  • OUR - Du som beställer betalningsuppdraget betalar alla avgifter för betalningen, både hos din bank och hos mottagarbanken och eventuell mellanbank.
  • BEN – Betalningsmottagaren betalar samtliga kostnader för betalningen

Det överförda beloppet måste täcka alla avgifter

Ibland går betalningen via en mellanbank som vidarebefordrar betalningen till mottagarbanken och då kan det tillkomma ytterligare avgifter som mellanbanken tar ut. Sådana avgifter dras från det belopp som överförs. Du bör därför ta med det i beräkningen när du gör din betalning så att det överförda beloppet är så stort att det också täcker kostnaderna.

Till vilka länder kan man betala och ta emot betalningar från?

Om du vill göra en betalning till ett land utanför EU/EES bör du kontrollera med din bank att det är möjligt. Det går att betala till de flesta länder men inte alla. Det kan finnas hinder på grund av regler om penningtvätt och terrorismfinansiering som gör det mycket svårt att genomföra betalningar till och från vissa länder, till exempel Iran och Nordkorea. Det finns också internationellt beslutade sanktioner som kan försena eller hindra genomförande av utlandsbetalningar.

Hur lång tid tar en utlandsbetalning?

Om man jämför bankernas villkor så tar en vanlig utlandsbetalning oftast mellan 2 och 5 bankdagar. Men det kan ta längre tid beroende på vilket land det gäller.

Vilken valuta och växlingskurs används vid en utlandsbetalning?

Hos många banker och andra företag kan du själv välja vilken valuta du vill skicka betalningen i. Bankerna rekommenderar att du om möjligt skickar i mottagarlandets valuta. Många gånger är det inte möjligt och då rekommenderar bankerna ofta att betalningen görs i amerikanska dollar, (USD) eller euro (EUR).

IBAN och BIC

Vid utlandsbetalningar används särskilda koder för att identifiera bankkonton och banker.

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt bankkontonummer och BIC (Bank Identifier Code) är en kod för att identifiera en viss bank. Du måste alltid skriva IBAN-nummer vid betalning inom EU/EES och Schweiz, men ofta även för betalningar till andra länder. Ibland används ordet SWIFT istället för BIC.

Banken är skyldig att rapportera utlandsbetalningar till Skatteverket

Det finns skatterättsliga regler om att den som förmedlar en betalning i vissa fall är skyldig att lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Det gäller direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1. till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2. från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3. inom landet mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig

Vad som menas med begränsat och obegränsat skattskyldig står på Skatteverkets webbplats. Länk nedan under Externa webbplatser