Kronofogden

Om du trots krav inte betalar en skuld kan borgenären eller inkassobolaget vända sig till Kronofogden för att få ett betalningsföreläggande.

Betalningsföreläggandet kan därefter verkställas, det vill säga användas för att tvinga dig att betala. Det görs exempelvis genom att din lön tas i anspråk, så kallad löneutmätning. Om du tycker att kravet från Kronofogden är fel måste du bestrida det inom den tid som står i betalningsföreläggandet. Det innebär att du skickar ett brev till Kronofogden och bestrider kravet och förklarar varför du anser att det är felaktigt.

Om borgenären står fast vid sitt krav kan borgenären vända sig till domstol för att få tvisten prövad i en rättegång. Förlorar borgenären tvisten i domstol behöver du inte betala någonting alls. Men om domstolen ger borgenären rätt måste du betala både skulden och dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnaderna.