Inkasso

Om en borgenär har en fordran mot någon som inte betalar sin skuld kan borgenären välja mellan att driva in skulden själv eller låta ett inkassobolag sköta indrivningen.

Inkassobolaget börjar ofta med att skicka ut ett inkassokrav med en uppmaning att betala eller att göra en invändning mot kravet. Att göra en invändning innebär att du klart och tydligt säger att du inte tänker betala och förklarar varför. En invändning bör göras skriftligt.

Ett inkassokrav ska vara skriftligt och tydligt visa hur summan du uppmanas betala är fördelad på skuld, ränta och ersättning för inkassokostnader. Kravet ska dessutom ange upplupen ränta, räntesats och för hur lång tid ränta yrkas.

Inkassobolagens verksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed. Det innebär bland annat att du inte får utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. I de allra flesta fall är Datainspektionen tillsynsmyndighet för inkassobolagen, men om det är en bank eller ett kreditmarknadsbolag som driver inkassoverksamhet är det Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över banken/bolaget.