Checklista för betalningskrav

Använd vår checklista när du har fått ett krav på betalning. Till att börja med ska du avgöra om du är betalningsskyldig eller inte.

Kontrollera att betalningskravet är korrekt innan du betalar:

 1. Undersök om det finns ett giltigt avtal som du har ingått och att du verkligen är betalningsskyldig.
 2. Kontrollera att du har fått rätt lånebelopp, vara eller tjänst enligt avtalet.
 3. Kontrollera att kravet inte har blivit för gammalt, dvs att din betalningsskyldighet har upphört (är preskriberat).

När betalningskravet är riktigt eller delvis riktigt

 1. Betala in rätt belopp till betalningsmottagaren i tid för att undvika onödiga kostnader.
 2. Om du inte har råd att betala hela beloppet just nu så kontakta banken, företaget eller inkassobolaget och försök att lägga upp en avbetalningsplan.
 3. Om betalningskravet bara är delvis rätt, börja med att betala in det korrekta beloppet och gå vidare enligt punkterna under När något är fel eller saknas med kravet.

När något är fel eller saknas med kravet

 1. Kontakta banken eller företaget och fråga vad kravet handlar om och vilka grunder de har för att kräva dig på betalning. Be gärna att få se avtal och villkor.
 2. Om du efter att ha läst avtalet tycker att kravet är fel så ska du bestrida kravet. Skriv till betalningsmottagaren och motivera varför du anser att betalningskravet är felaktigt.

Om du inte gör något när du fått ett betalningskrav

 • Om du inte gör något efter ett inkassokrav kan betalningsmottagaren eller inkassobolaget gå till kronofogden för att få betalningsskyldigheten fastslagen.
 • Om du bestrider ärendet hos kronofogden kan betalningsmottagaren eller inkassobolaget gå vidare till domstol.

När du har bestridit ett betalningskrav

När du har bestridit ett betalningskrav kan ditt ärende gå vidare på två sätt:

 • Om du har bestridit kravet på så kallad saklig grund, t ex sagt att du inte har något avtal med betalningsmottagaren, kan betalningsmottagaren välja att gå vidare till domstol för att få prövat om du är betalningsskyldig eller inte.
 • Om du inte har så kallad saklig grund har betalningsmottagaren rätt att skicka ett inkassokrav.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå