Betalningsanmärkning och misskötsel

Om någon du är skyldig pengar får rätt av Kronofogden eller i domstol kan du få en betalningsanmärkning. Det innebär att du blir antecknad i de register som används vid kreditupplysning.

En betalningsanmärkning är en anteckning om att du inte har skött dina betalningar. Betalningsanmärkningen finns registrerad hos kreditupplysningsbolagen. En betalningsanmärkning står kvar i kreditupplysningsregistret i tre år även om du betalar skulden. Registret är tillgängligt för banker, andra långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer och andra som har ett legitimt behov av att få informationen.

När får jag en betalningsanmärkning?

Om du inte gör något alls när du får ett betalningskrav riskerar du att få en betalningsanmärkning. Om du istället är aktiv och bestrider ett betalningskrav får du ingen betalningsanmärkning som konsument. Om du istället inte bestrider ett betalningskrav när det kommer till kronofogden eller medverkar i en domstolsprocess riskerar du att få en betalningsanmärkning. Om du är aktiv under hela kravprocessen registreras inte du i betalningsanmärkningsregistret. Det gäller även om du skulle förlora målet i domstolen. Det är först om du inte följer en laga kraft vunnen dom och betalningsmottagaren går till utmätning som du risker att få en registrering.

Misskötsel inte detsamma som betalningsanmärkning

I kreditupplysningsregistret finns det också uppgifter om personer som missbrukat sina konton och misskött krediter. Alla kreditinstitut som Finansinspektionen utövar tillsyn över har tillgång till registret och det är även de instituten som kan föra in dig i registret om du har missbrukat en kredit.

En anmärkning i missbruksregistret är inte samma sak som en betalningsanmärkning. En registrering i missbruksregistret kan inte ses av alla utan bara av vissa aktörer - som bankerna själva. Men en registrering i missbruksregistret kan påverka dina möjligheter att få krediter i framtiden så länge som du finns registrerad.

Då får banken registrera dig i missbruksregistret

För att en bank ska få skriva in dig i missbruksregistret krävs det att vissa kriterier är uppfyllda: Krediten eller bankkontot ska ha sagts upp på grund av att du gravt eftersatt din betalningsskyldighet eller gravt överskridit kreditgräns.

Utöver det krävs bland annat det här:

  • Banken/långivaren ska ha genomfört en kreditprövning
  • Banken/långivaren ska ha genomfört en identitetskontroll innan de skrev ett kreditavtal
  • Det ska stå i kreditavtalet att -och när- missbruksregistrering kan komma ifråga
  • Kredittagaren ska ha godkänt kreditavtalet
  • Engagemanget inte är tvistigt
  • Skuldbeloppet överstiger 1 500 kr
  • Ett kravbrev har utformats enligt 5 § inkassolagen
  • Det ska också framgå i kravbrevet att krediten kommer att sägas upp om kredittagaren inte betalar eller bestrider fordran inom den tidsfrist som anges i inkassokravet. Det ska också framgå av kravbrevet att uppgiften om kreditmissbruk kan komma att rapporteras till ett kreditupplysningsföretag när krediten sägs upp.

Uppgifterna om att en person missbrukat ett konto eller misskött en kredit finns kvar i registret i tre år, räknat från den dag då banken avslutade kontot respektive krediten sades upp. Om lånet är en kontokredit finns det kvar uppgifter i registret i två år från den dag då långivaren sade upp kreditavtalet.

Kontakta bank och kreditupplysningsbolag vid fel

Uppgifterna i missbruksregistret är tillgängliga för banker, finansbolag och kreditmarknadsbolag. Har du felaktigt blivit noterad i missbruksregistret ska du främst kontakta banken som fört upp dig i registret. Men det är även bra att föra en dialog med kreditupplysningsbolaget eftersom det är de som har hand om registret.