2022-05-23 Nyhet

Hur fungerar det med bank och försäkring för flyktingar från Ukraina?

Försäkringsbolag, banker och vi på konsumentbyråerna får frågor från svenskar som hjälper flyktingar från Ukraina. Vi har sammanställt svaren på de vanligaste frågorna som rör bank och försäkring. I övriga frågor om flyktingarnas situation hänvisar vi i första hand till Migrationsverket.

Frågorna om hur det fungerar med bank och försäkring för flyktingar från Ukraina kommenteras av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå:

- Rätten till ett betalkonto är en förutsättning för att kunna fungera i samhället. Vi har ännu inte fått klagomål på att det inte skulle fungera för den här gruppen vilket är positivt, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Det är viktigt att alla i Sverige har en hemförsäkring. Därför är det glädjande att de svenska försäkringsbolagen har hanterat försäkringsfrågan för flyktingar på ett generöst och obyråkratiskt sätt, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Viktigt att tänka på

  • Visum och besöksförsäkring krävs inte för inresa just nu, utan EU:s massflyktsdirektiv gäller. Det innebär normalt tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige t o m den 4 mars 2023. De som kommer måste dock ansöka om uppehållstillståndet hos Migrationsverket.
  • De flesta försäkringsbolag låter flyktingar från Ukraina ingå i hushållets hemförsäkring utan extra kostnad.
  • Alla konsumenter som har laglig rätt att vistas inom EES får öppna ett ”betalkonto med grundläggande funktioner” i svenska banker. 

Läs om svaren på vanliga frågor här.