2020-08-27 Nyhet

Skadad eller stulen skoldator – så gäller din försäkring

Har du lånat en dator från skolan? Din hemförsäkring kan i vissa fall ersätta dig om datorn skadas eller försvinner.

När du lånar hem en dator från skolan omfattas datorn av din hemförsäkring. Om du får ett inbrott i ditt hem och lånedatorn stjäls får du normalt ersättning från din hemförsäkring för förlusten. Men en dator räknas som stöldbegärlig egendom. Du måste därför vara extra försiktig med hur du förvarar den när du har med den utanför din bostad.

- Om du sitter på ett kafé och har med dig lånedatorn och den blir stulen får du endast ersättning om datorn har ryckts ifrån dig. Blir du däremot av med datorn under ett obevakat ögonblick kan du inte få ersättning ur hemförsäkringen, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hur ska du förvara din lånedator i skolan?

I skolan måste du låsa in din lånedator i ett skåp, låda eller liknande när du inte bär med dig den. Skulle datorn bli stulen ur det låsta utrymmet som någon har brutit sig in i kan du få ersättning från flera försäkringsbolag. Men det finns vissa försäkringsbolag som har strängare villkor och inte betalar ut ersättning. Det är därför viktigt att du tar reda på hur just ditt försäkringsbolag ersätter dig om du skulle bli av med datorn när du förvarar den i skolan.

- Det är viktigt att du tar med dig din lånedator hem varje dag och inte låser in den i ditt skåp på skolan när du går hem. Om du lämnar kvar datorn efter skoltid och den blir stulen får du normalt ingen ersättning från din hemförsäkring, avslutar Andrea Ekeblad Szanto.

Allrisk kan ersätta fler händelser

Har du ett allriskskydd i din hemförsäkring kan du få ersättning ur försäkringen om du till exempel råkar spilla vatten på lånedatorn så att den skadas eller tappar datorn i marken så att den går sönder.