Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

2019-10-12 Nyhet

Viltolycka? Så gäller bilförsäkringen

Om din bil skadas när du kör på till exempel en älg eller ett rådjur ersätts reparationen genom den vagnskadeförsäkring som ingår i en helförsäkring. Det kan också finnas möjlighet att få en mindre ersättning för skadorna även om du bara har en halvförsäkring.

Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka, någon annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. Vid en viltkollision är det i första hand vagnskadeförsäkringen som ersätter skadorna på bilen. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti är det i stället den som ersätter sådana skador.

Sänkt självrisk vid helförsäkring

- Hos många försäkringsbolag sänks din vagnskadesjälvrisk om du har kolliderat med ett djur. Ibland slipper du helt betala självrisken. Vad som gäller i just din försäkring efter en viltkollision kan du läsa mer om i vår jämförelse av bilförsäkringar, informerar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Ersättning vid halvförsäkring 

Efter en viltolycka kan det finnas möjlighet att få ett bidrag till reparationskostnaden även om du inte har någon vagnskadeförsäkring. I de allra flesta försäkringsbolag krävs att du har tecknat ett tillägg till halvförsäkringen för att du ska kunna få reparationsbidraget. Det finns också exempel på att tilläggsförsäkringen kan ersätta hela reparationskostnaden vid en viltkollision.

Polisanmälan

- Kom ihåg att du enligt lag är skyldig att polisanmäla en kollision mellan ett motorfordon och större vilt som älg eller rådjur, avslutar Helen Bernerfalk.