2019-03-18 Nyhet

Klagoguiden - så gör du om du vill klaga på ditt försäkringsbolag

Många kontaktar oss när de är missnöjda med sitt försäkringsbolag. Det kan handla om ett beslut, handläggarens bemötande eller en lång handläggningstid. Men vad kan man egentligen kräva som konsument, hur bör man skriva och vem ska man kontakta i olika lägen? Det kan du läsa om i Klagoguiden.

När du får ett beslut från ett försäkringsbolag får du också information om hur du kan göra för att överklaga beslutet. I första hand ska du skriva till din handläggare eller skadechefen i försäkringsbolaget och därefter finns det möjligheter till överprövning i en oberoende, kostnadsfri nämnd.

- Om du ska överklaga ett beslut är det viktigt att du fokuserar på varför du anser att du har rätt till ersättning, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Försäkringar täcker aldrig alla typer av skador eller förluster och det är upp till dig som konsument att ge bolaget underlag som visar att ditt ärende visst ska omfattas av försäkringsvillkoren.

Är du missnöjd med något annat än ett beslut kan du också vända dig till försäkringsbolaget med ditt klagomål. Oavsett om det gäller hur du blivit bemött, om du upplever att du inte får den återkoppling du behöver i ditt ärende eller om handläggningstiden blivit orimligt lång så är det en brist som bolaget bör hantera.

- Om ditt missnöje handlar om bolagets rutiner eller sättet de hanterar sina kunder på kan det vara en bra idé att skriva till den som är klagomålsansvarig eller bolagets Kundombudsman, fortsätter Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. De kan ofta se problemet i ett brett perspektiv.