Prenumerera på nyheter via RSS

 • 2014-12-18

  "Regeringen bör säkra resurser för att minska problemen med kontanthanteringen"

  I en aktuell årsrapport konstaterar Länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster inte motsvarar samhällets behov, särskilt inte för personer som är äldre eller funktionshindrade. Under 2014 har ett antal orter i landet fått sämre tillgång än tidigare.

 • 2014-12-08

  "Money from Sweden" jämför avgifter för att skicka pengar utomlands

  Konsumentverket har i dagarna lanserat webbtjänsten Money from Sweden. Syftet är att hjälpa människor att jämföra kostnaderna för att skicka pengar utomlands.

 • 2014-12-08

  Sänkt avdragsrätt för privat pensionssparande

  Från årsskiftet kommer avdragsrätten för privat pensionssparande att sänkas. Den sänkta avdragsrätten innebär att du som sparar i en privat pensionsförsäkring eller ett Individuellt pensionssparande (IPS) bara får göra avdrag i deklarationen för belopp upp till 1 800 kr per år. Det finns också förslag på att slopa avdragsrätten helt från och med 2016.

 • 2014-11-25

  Amorteringskrav från banken?

  Vi får just nu många frågor från konsumenter som undrar om de kommer att behöva amortera på sina bolån. Svaret är att det i dag inte finns några lagkrav på att du måste amortera på ett bolån. Däremot finns det rekommendationer om amortering från Svenska Bankföreningen.

 • 2014-11-14

  Nyheter i vår jämförelse av barnförsäkringar

  Vi har i dagarna uppdaterat vår barnförsäkringsjämförelse. Den visar nu att försäkringsbolaget If har produktutvecklat och att Ikanos försäkring Växa har tillkommit. Ifs försäkring toppar poängjämförelsen men i övrigt är rangordningen mellan bolagen densamma som före uppdateringen.

 • 2014-11-12

  Årets SKI-mätning av kundnöjdhet i våra jämförelser

  Svenskt kvalitetsindex (SKI) har i dag redovisat resultaten av årets mätning av hur nöjda kunderna är med sina försäkringsbolag. Våra poängjämförelser för bil, hem och villa har nu uppdaterats med de nya resultaten.

 • 2014-11-11

  Förslag på slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

  Regeringen har föreslagit att avdragsrätten för privat pensionssparande ska tas bort. De sparformer som påverkas är privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande (IPS). Som förslaget ser ut nu kommer du att kunna spara endast 1 800 kr med avdragsrätt under nästa år och inget alls med avdragsrätt under 2016.

 • 2014-11-07

  Konsumentverket stoppar ett snabblåneföretag och varnar ett annat

  I vår vägledning får vi ofta frågor om lån, också om snabblån. Många samtal kommer från konsumenter som ifrågasätter hur kreditprövningen gått till. Och det finns brister. Det visar Konsumentverkets granskning av hur snabblåneföretagen sköter sin kreditprövning.

 • 2014-11-05

  Bankerna ska aktivt förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering

  Penningtvättslagen innebär i korthet att en bank är skyldig att ha goda kunskaper om sina kunder och löpande följa deras transaktioner. Banken ska också göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter.

 • 2014-10-29

  Reseförsäkringen kan ge ersättning till den som insjuknat i ebola

  Det finns inga generella begränsningar i reseskyddet när det gäller smitta eller epidemisjukdomar. Däremot förekommer det ibland undantag om utrikesdepartementet, UD, har avrått från resor till ett område.

 • 2014-10-29

  Reporänta, inflation och deflation?

  Riksbanken sänkte igår reporäntan, styrräntan, till historiskt låga noll procent. Vill du veta mer om hur reporänta, inflation och deflation förhåller sig till varandra? Gå in på Riksbankens webbplats.

 • 2014-10-24

  Ny ordlista ska göra det enklare för konsumenter att förstå pensionsinformation och villkor

  Konsumenternas Försäkringsbyrå har deltagit i ett projekt där en rad olika organisationer arbetat med att ta fram en gemensam branschstandard för pensionstermer. Termerna ska nu förklaras på ett enklare sätt och användas på ett likartat sätt i pensionsbranschen.

 • 2014-10-13

  Ut och resa på höstlovet?

  Du som tänker resa bort på höstlovet, se till att du har rätt försäkringsskydd. Vi får många samtal från personer som inte vetat om att vissa aktiviteter är undantagna från ersättning. Och från föräldrar till långresande ungdomar, som inte vet att en reseförsäkring normalt upphör efter 45 dagar. Det är närmast omöjligt att förlänga reseförsäkringen i efterhand.

 • 2014-10-09

  Pensionsguiden - jämför tjänstepensioner på ett enda ställe

  I dag lanserar Konsumenternas Försäkringsbyrå Pensionsguiden. En webbtjänst där du på ett och samma ställe kan jämföra villkoren för till exempel flytträtten hos de bolag som går att välja inom de fem stora kollektivavtalsområdena. Du kan också göra egna beräkningar av avgifter och vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd.

 • 2014-10-07

  ”För kunderna är bank inte en lågintressebransch”

  Svenskt Kvalitetsindex, SKI, har även i år mätt kundnöjdheten och kundlojaliteten inom banksektorn. Undersökningen visar att ungefär två tredjedelar av privatkunderna har kommenterat något om sin bank till andra. Det betyder att kunder pratar mer om sina banker med andra, och med fler, än vad de exempelvis gör om sina mobiloperatörer, sakförsäkringsbolag och pensionsbolag.

 • 2014-10-06

  Vad får de göra på banken - föräldrar, gode män och förvaltare?

  I banksammanhang kallas de som har hand om andras pengar för ställföreträdare. Det är bland annat föräldrarna till omyndiga barn, gode män och förvaltare. Reglerna för vilka rättigheter och skyldigheter de har finns nu samlade i broschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

 • 2014-09-30

  Högst betyg garanterar en bra ersättning

  Vi har i dagarna justerat poängen i våra jämförelser. Generellt tappar försäkringsbolagen något i poäng och i vissa fall förändras rangordningen mellan bolagen.

 • 2014-09-25

  Ett besök på tjänstepensionens dag kan löna sig

  Tjänstepensionen kommer att utgöra en stor del av din slutpension. Se därför till att din arbetsgivare gör avsättningar till en tjänstepension. Det är också bra om du själv håller koll på hur bra försäkringsbolaget förvaltar dina pengar.

 • 2014-09-24

  ”Seniorlån - dyrt alternativ som kan minska ett eventuellt bostadstillägg”

  Att ta ett seniorlån är ett alternativ för den som är äldre och inte kan ta ett vanligt banklån. Men pensionsmyndigheten varnar nu för att seniorlånen generellt sett är dyra lån och kan minska ett eventuellt bostadstillägg.

 • 2014-09-22

  Bankerna kan tvingas bli öppnare om bolåneräntorna

  Finansinspektionen har lagt fram ett förslag om att bankerna framöver ska vara tvungna att redovisa sina snitträntor, alltså ett snitt av de räntor som kunderna faktiskt betalar.

 • 2014-09-18

  SBAB:s fondkunder erbjuds flytta till Nordnet

  Idag meddelade Nordnet och SBAB att de kunder som fondsparar hos SBAB ska erbjudas att flytta till Nordnet.

 • 2014-09-17

  Nya regler om rätt till bankkonto, bankkort och betalningar

  Den 17 september träder ett EU-direktiv i kraft som handlar om jämförbarhet mellan avgifter för betalkonton, byte av betalkonton och tillgång till betalkonton med grundläggande funktioner (EU-2014/92/EU).

 • 2014-09-16

  Bästa villaförsäkringen?

  Vi på Konsumenternas Försäkringsbyrå poängbedömer sedan en tid flera olika försäkringar. Från och med idag sätter vi poäng också på villaförsäkringar. På så sätt kan du på ett enkelt sätt jämföra skillnader mellan bolagen.

 • 2014-09-09

  Pensionsbranschen uppmärksammar tjänstepensionen i gemensam blogg

  Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. Under september uppmärksammas därför tjänstepensionens betydelse på en branschgemensam blogg. Idag skriver Konsumenternas Försäkringsbyrå på bloggen.

 • 2014-09-03

  Kristerapi vid stora försäkringsskador

  Nu avlöser frågorna varandra om vad försäkringarna ersätter av skadorna efter skogsbranden i Västmanland. De flesta frågorna handlar om skador på hus och annan egendom. En inte så känd ersättning är att de flesta försäkringsbolag under vissa förutsättningar betalar kristerapi när du drabbats av omfattande försäkringsskador.

 • 2014-08-29

  Flytträtt införs för kommun- och landstingsanställdas pensioner

  Är du kommun- eller landstingsanställd och tillhör tjänstepensionsavtalet KAP-KL har du möjlighet att flytta ditt pensionskapital från och med den 1 september. Då införs obligatorisk flytträtt.

 • 2014-08-21

  Har du drabbats av översvämning?

  Alla villa- och fritidshusförsäkringar kan ersätta skador efter en översvämning men det du får betala i form av självrisk och eventuella åldersavdrag varierar mellan bolagen.

 • 2014-08-13

  Hallå konsument!

  En ny, rikstäckande upplysningstjänst för konsumenter lanseras i mars nästa år. Konsumentverket står bakom tjänsten, i samarbete med bland annat andra myndigheter och konsumentbyråerna. Det är i dagarna beslutat att tjänsten kommer att heta Hallå konsument.

 • 2014-08-07

  Ersätts datorer, TV eller hushållsmaskiner som skadats av blixtnedslag?

  I de flesta hemförsäkringar ingår ett skydd för till exempel elektronik och vitvaror som skadas av blixtnedslag.

 • 2014-08-05

  Försäkring vid skogsbrand

  För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförsäkring medan däremot skogsfastigheter måste vara försäkrade separat.

 • 2014-07-04

  Rätt till ersättning om flyget är försenat?

  Kan du få ersättning när flyget är försenat? Hur fungerar avbeställningsskyddet om du och ditt sällskap inte ens kommer iväg på er resa? Många frågor dyker upp så här i semestertider och det kan finnas anledning att se över ditt reseskydd.

 • 2014-07-01

  Nya regler när du förtidslöser bolån

  När du löser ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden löpt ut har banken rätt till ersättning, så kallad ränteskillnadsersättning. Den 1 juli 2014 ändras reglerna för hur man beräknar ränteskillnadsersättning. Syftet med ändringen är att det ska bli billigare för konsumenten att förtidslösa bolån. Detta är tänkt att gynna konsumenternas rörlighet på bankmarknaden och leda till bättre konkurrens.

 • 2014-07-01

  Skriftlig bekräftelse krävs för att köp av premiepensionstjänster per telefon ska gälla

  Från den 1 juli 2014 gäller nya regler för företag som säljer rådgivning och förvaltning av premiepension via telefon. De nya reglerna innebär att du som konsument skriftligen måste godkänna avtalet för att det ska vara giltigt.

 • 2014-07-01

  Finansinspektionen får tillsyn över snabblåneföretagen

  Från och med den 1 juli 2014 får Finansinspektionen (FI) tillsyn över alla företag som ger eller förmedlar lån till konsumenter, även över de så kallade snabblåneföretagen. Snabblån – eller SMS-lån - är lån med kort löptid och hög ränta.

 • 2014-06-30

  Kravet på Byggfelsförsäkring borttaget från den 1 juni

  Om du i dag ska köpa ett nyckelfärdigt bostadshus eller låta bygga ett hus med hjälp av entreprenör ska du fortfarande ha ett färdigställandeskydd. Också om du ska utföra bygglovspliktiga åtgärder på ditt hus finns det i många fall krav på ett färdigställandeskydd. Lagkravet att du ska skaffa en byggfelsförsäkring upphörde dock den 1 juni 2014. Bygger du ditt hus själv behövs som tidigare varken byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd. Inte heller om du ska bygga en friggebod, en skyddad uteplats eller ett skärmtak.

 • 2014-06-19

  Nya chefen för Konsumenternas Försäkringsbyrå på plats

  Den 9 juni tillträdde Anna-Karin Baltzari Danfors som chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den första tiden har präglats av möten med medarbetare och styrelse. Anna-Karin ska nu närmast fortsätta att sätta sig in i hur verksamheten fungerar. Hon kommer även att delta i en panel i Almedalen som bland annat diskuterar Regeringens förslag om att rådgivning av finansiella produkter ska omfattas av ett provisionsförbud.

 • 2014-06-19

  Tips inför resan

  Res aldrig utan en reseförsäkring. Den ska åtminstone ersätta det viktigaste - sjukvård och hemtransport. Du måste köpa försäkringen innan du åker och för hela resans längd. Det reseskydd som finns i hemförsäkringen räcker ofta. Kontrollera också vilket avbeställningsskydd du har, via din försäkring eller kontokortet, om du betalt resan med kort. Fundera också på vilket kontokort som är bäst på semestern.

 • 2014-06-13

  Ny jämförelse av villaförsäkringar

  Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför sedan en längre tid de vanligaste villaförsäkringarna på marknaden. Jämförelsen har nu omarbetats och blivit fylligare. Bland annat visas mer information om vattenskador, åldersavdrag och mervärden.

 • 2014-06-10

  Beräkna kostnaderna för din tjänstepension i AKAP-KL

  Är du anställd inom kommun och landsting och född 1986 eller senare omfattas du från den 1 januari 2014 av tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. Nu finns det möjlighet att på vår webbplats göra kostnadsberäkningar även för din tjänstepension i AKAP-KL.

 • 2014-05-02

  Lånelabb, kontokort, jämförelser med poäng och efterlevandeskydd i topp 2013

  Den huvudsakliga verksamheten i konsumentbyråerna är att svara på frågor från allmänheten, per telefon, e-post och brev. Tillsammans svarar byråerna på drygt 18 000 frågor per år. Men webbplatsen får en allt större betydelse. Under 2013 hade den närmare 700 000 besök, en ökning med hela 40 procent på ett år.

 • 2014-05-02

  Enklare att välja hem- och bilförsäkring

  Vi jämför och sätter poäng på hem- och bilförsäkringar så att du kan få en tydlig bild av hur de skiljer sig åt. Vi har nu arbetat om de jämförelser som sedan tidigare finns på webbplatsen.

 • 2014-04-30

  Standard ska göra det enklare att förstå pensionsinformationen

  Konsumenternas Försäkringsbyrå har medverkat i ett projekt som arbetat med att ta fram en svensk standard för termer inom pensionsområdet. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformation, oavsett från vilken aktör informationen kommer.

 • 2014-04-24

  Nytt avtal inom kollektivavtalsområdet SAF-LO

  För dig som är en privatanställd arbetare och tillhör kollektivavtalsområdet SAF-LO gäller ett nytt tjänstepensionsavtal från den 1 januari 2014. Det innebär att du fått nya försäkringsbolag och pensionsprodukter att välja bland.

 • 2014-04-21

  De "okända" skydden i hemförsäkringarna

  De flesta vet att man ska ha en hemförsäkring, att man ska ha försäkrat sina saker om man blir utsatt för ett inbrott eller stöld. Många känner också till att hemförsäkringen innehåller ett reseskydd men betydligt färre vet att alla hemförsäkringar också innehåller delar som rättskydd, ansvarsskydd och överfallsskydd.

 • 2014-04-14

  Lediga jobb - Bank- och finansbyrån söker ny medarbetare

  Arbetet på byrån innebär att du ger vägledning och information till konsumenter i frågor som rör området bank och finans. Detta sker främst på telefon eller via mejl.

 • 2014-04-07

  Enklare att välja barnförsäkring

  För att göra det lättare för dig att välja barnförsäkring till ditt nyfödda barn har vi jämfört och satt poäng på de sex viktigaste delarna i olika barnförsäkringar. Du kan också jämföra vilka priser som gäller när du tecknar en försäkring för ett nyfött barn och till ett försäkringsbelopp på ca 1,3 miljoner kronor.

 • 2014-03-24

  Skärpta krav på att amortera bolån

  I dagarna gick Bankföreningen ut med en rekommendation till sina medlemmar om att kunder som belånar sin bostad till 70 procent ska amortera på sina lån. En skärpning av dagens krav där amorteringen ska börja vid 75 procent.

 • 2014-03-18

  Koll på vad du får i månaden om du blir sjuk eller skadad?

  Branschorganisationen Svensk Försäkring har i samarbete med Försäkringskassan och försäkringsbolaget AFA utvecklat webbplatsen Ersättningskollen. Där kan du ta reda på hur mycket pengar du kan få i månaden om du blir sjukskriven.

 • 2014-03-14

  Tryggare ekonomi på äldre dar – SVT den 17 – 20 mars

  Finansinspektionens uppdrag att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden når nu ut även till seniorer. Via nätverket Gilla din ekonomi deltar medarbetare från Bank- och finansbyrån och Försäkringsbyrån med föreläsningar om exempelvis hur försäkringsskyddet ändras när du slutar arbeta och hur det fungerar med sparkonton, finansiell rådgivning, seniorlån och bankkort.

 • 2014-03-06

  Ny chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå

  Den 5 mars beslutades att Anna-Karin Baltzari Danfors tar över som chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Anna-Karin kommer närmast från Folksam där hon under många år arbetat som Kundombudsman.

 • 2014-02-27

  Orange kuvertet – i år med personlig kod

  Pensionsmyndigheten håller som bäst på att skicka ut de orange kuverten som innehåller information om din allmänna pension. En nyhet i årets utskick är att det följer med en personlig kod som du kan använda för att logga in och se hela din pension.

 • 2014-02-25

  Europeisk myndighet varnar för komplexa investeringsprodukter

  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, är ett organ som har till uppgift att skydda europeiska investerares intressen, bland annat genom övervakning och reglering av finansmarknaden. Nu varnar myndigheten investerare som inte är ”professionella” för att många finansiella produkter är för svåra att förstå.

 • 2014-02-21

  Gemensam standard för pensionsprognoser

  Under hösten 2013 enades staten och pensionsbranschen om en gemensam standard för beräkning av pensionsprognoser. Både Pensionsmyndigheten och Minpension.se har gått över till att använda den nya standarden, och från idag även Konsumenternas Försäkringsbyrå.

 • 2014-02-17

  Bättre skydd för stölder på äldreboenden eller av hemtjänst

  Alla hemförsäkringsbolag ersätter stölder där någon tagit sig in i ens bostad utan lov, som till exempel vid ett inbrott. Däremot kan det bli problem när man gett någon tillstånd att komma in, som man anses ha gjort om man till exempel flyttar in i ett äldreboende eller om man överlämnar en nyckel till kommunens hemtjänst.

 • 2014-02-10

  Skidor på sportlovet?

  Nu börjar de första sportloven i Sverige. Vet du vilket försäkringsskydd du har om du skadar dig eller får din sportutrustning stulen eller förstörd?

 • 2014-01-30

  Nya, förbättrade kalkyler

  Har du inte redan upptäckt våra kalkyler är det dags nu. Kalkylerna för bolån och privatlån går numera att använda även i mobila enheter. I Bolånekalkylen kan du till exempel se både hur mycket ränta du betalar på ditt lån varje månad och hur mycket det blir under hela låneperioden.

 • 2014-01-14

  Victory Life har utsett ett ombud

  Finansinspektionen förbjöd i december 2013 Victory Life att sälja försäkringar i Sverige. Försäkringar som kunder redan har tecknat hos bolaget är däremot fortfarande giltiga.

 • 2014-01-14

  Finansinspektionen återkallar tillståndet för Exchange Finans

  Exchange Finans är ett kreditmarknadsbolag som bedriver verksamhet med bland annat sparkonton, utlåning, valutaväxling och inlösen av postväxlar. Verksamheten ska, enligt Finansinspektionens beslut, avvecklas så snart det går men senast den 1 april 2014.

 • 2014-01-09

  Besök oss på mässan Trygga din ekonomi

  Mellan den 13 januari och den 13 februari deltar vi i Trygga din ekonomi - en digital mässa bestående av dels kommersiella utställare, dels oberoende vägledare från finans- och försäkringsområdet.