2017-09-29

Visste du att det finns ångerrätt för lån?

Ibland får vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå frågor från konsumenter som tagit ett lån men sedan ångrat sig. Ibland har man i stället hittat lån med bättre villkor. Men frågan blir densamma – har man ångerrätt på lån?

Du kanske känner till att du har ångerrätt när du köper varor på distans, t.ex. via internet eller om du köper något vid hemförsäljning. På samma sätt har du ångerrätt på lån. Ångerfristen på 14 dagar börjar löpa när du har fått lånevillkoren och annan avtalsinformation. Får du villkor och information i samband med att avtalet ingås, börjar ångerfristen löpa då, annars är det alltså först den dag du får villkor och information. Ångerrätten har du oavsett om du ansökt om lån på distans eller på bankkontoret.

- Det finns några undantag där du inte har ångerrätt. Det viktigaste undantaget är att det inte finns någon ångerrätt för bolån, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Hur gör man för att ångra?

För att ångra lånet ska du meddela kreditgivaren om att du vill ångra avtalet. Det ska du göra inom 14 dagar. Det går bra att ringa men det kan vara bra att göra det via e-post eller brev, om inte annat för att ha som bevisning om ni skulle hamna i en tvist. Du behöver inte lämna någon förklaring till varför du ångrar dig! Du måste också betala tillbaka det utbetalade lånet. För att du ska kunna utnyttja den lagliga ångerrätten krävs att du gör bägge delar – både meddelar kreditgivaren OCH betalar tillbaka lånet. Återbetalning ska ske snarast och senast 30 dagar efter det att du meddelade kreditgivaren om att du ville ångra avtalet

Läs mer om ångerrätt för lån i Cecilias blogginlägg

Läs mer om konsumtionslån

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå