2016-12-20

Vilket försäkringsskydd får du när barnförsäkringen slutar gälla?

Även om du får teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna som en fortsättnings- eller vidareförsäkring på en barnförsäkring är det en ny försäkring som erbjuds. Den fortsätter inte att ersätta de sjukdomar eller skador som inträffat under den tid du omfattades av barnförsäkringen.

När din barnförsäkring upphör ger flera försäkringsbolag möjlighet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna ofta till lägsta valbara försäkringsbelopp utan hälsoprövning.

- Erbjudandet kan vara en fördel om du redan är sjuk eller skadad. En vanlig missuppfattning är att du måste vara försäkrad i samma bolag för att kunna få ersättning för de skador som inträffade under tiden då barnförsäkringen gällde, så är det inte säger Christina Meder jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna

Om du är intresserad av att jämföra flera bolags produkter har vi en fördjupad jämförelse av sjuk- och olycksfallsförsäkringar för vuxna.  Jämförelsen har samma upplägg som vår fördjupade jämförelse av barnförsäkringar, förutom att vi bara jämför individuella försäkringar som vem som helst kan teckna.

När du jämför försäkringarnas innehåll är ersättning vid medicinsk och ekonomisk invaliditet viktigast. De ersättningarna påverkas av vilket försäkringsbelopp du valt. 

- En sjuk-och olycksfallsförsäkring för vuxna ger ofta bara ersättning vid ett antal uppräknade sjukdomar.  Var även uppmärksam på att försäkringsbeloppet kan sänkas med åldern och att alla idrottsskador inte ersätts, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

 

 

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå