2016-08-10

Viktigt med tydliga läkarintyg från resan

Om din resa blir förstörd av sjukdom eller en olycka måste du ha ett läkarintyg där det tydligt framgår vilket antal dagar du blivit ordinerad vila på rummet.

Om du blir du sjuk eller skadad medan du är utomlands är det viktigt att du får ett tydligt läkarintyg med diagnos och ordination. Försäkringsbolaget kan då ersätta dig för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling. Ersättning för förlorade semesterdagar, så kallad outnyttjad resekostnad, betalas till den som har blivit sjuk eller skadad. Är det ditt barn som drabbats, kan även den förälder som vårdar barnet få ersättning. Observera att ersättning bara betalas ut från dagen för läkarintyget och för de antal dagar som anges i det och endast om det ordineras ”vila på rummet”.

 - Många kontaktar oss på grund av bristfälliga läkarintyg från resan, som därför inte ger dem ersättning för till exempel förstörda semesterdagar, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Med "outnyttjad resekostnad" menas sådana kostnader som du före insjuknandet eller skadan har betalat för resa, kost, logi eller utflykter och som du inte kan få tillbaka från annat håll. Förutsättningen för att du ska få ersättning för kostnaderna är att du skriftligen har blivit sjukskriven eller ordinerats vila inomhus av en av läkare, att du lagts in på sjukhus för vård eller du enligt ett läkarintyg avbrutit vistelsen och återvänt hem. 

Läs mer om reseförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå