2015-06-24

Viktigt med tydliga läkarintyg från resan

Om din resa förstörs av sjukdom eller olycka måste du ha ett läkarintyg där antal dagar för vila på rummet tydligt framgår.

Blir du sjuk eller skadas under din utlandsvistelse är det viktigt att tänka på att få ett tydligt läkarintyg med diagnos och ordination från ditt läkarbesök. Försäkringsbolaget ersätter dig då för nödvändiga och skäliga kostnader för läkarvård, sjukhusvård, akuta hjälpmedel och lokala resor för vård och behandling. Ersättning för förlorade semesterdagar, så kallad outnyttjad resekostnad betalas till den som har blivit sjuk eller skadad. Är det ditt barn som drabbats, kan även den förälder som vårdar barnet få ersättning. Observera att ersättning bara betalas från dagen för läkarintyget och för de antal dagar som anges i det och endast om det ordineras ”vila på rummet”.

- Många kontaktar oss, på grund av bristfälliga läkarintyg från resan som därför inte ger dem ersättning för till exempel förstörda semesterdagar, säger Gabriella Hallberg jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Med outnyttjad resekostnad menar vi sådan kostnad som du före insjuknandet eller skadan inträffat betalat för resa, kost, logi, och utflykter och som du inte kan få tillbaka från annat håll. Förutsättningen för att få ersättning för kostnaderna är att du av läkare skriftligt sjukskrivits eller ordinerats vila inomhus, du lagts in på sjukhus för vård eller du enligt läkarintyg på läkares inrådan avbrutit vistelsen och återvänt hem.

Läs mer om reseförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå