2015-02-21

Viktigt med reseförsäkring under hela resan

Generellt har svenskarnas resebeteende förändrats. Allt fler både äldre och yngre snickrar ihop sin egen resrutt och är ofta borta längre perioder. Försäkringsbolagen har inte riktigt hunnit anpassa sina villkor efter det nya beteendet, utan villkoren är fortfarande mer anpassade för charterresenärer.

Under 2014 har antalet frågor om personer som befinner sig utomlands utan försäkring ökat mycket kraftigt hos Försäkringsbyrån. Dessa ärenden har ökat med 35 procent från föregående verksamhetsår.

- Som EU-medborgare har du visserligen rätt till nödvändig sjukvård inom EU. Sverige har också avtal om viss sjukvård med några länder utanför EU, exempelvis Australien. Men även när du reser till ett europeiskt land bör du ha en reseförsäkring, rekommenderar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Ambulansflyg inom EU kan kosta upp mot 500 000 kronor, fortsätter hon. Hemförsäkringens reseskydd eller en separat reseförsäkring kan ersätta sådana kostnader

- Den som saknar försäkring och befinner sig utanför EU riskerar en rejäl ekonomisk smäll om något skulle hända, understryker Gabriella. Till exempel kan ambulansflyg från Asien kosta över 1 miljon kronor, intensivvård i USA 40 000 kronor per dygn och en dykolycka i Turkiet gå på 100 000 kronor. .Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv.

På onsdagen den 18 februari möttes UD, försäkringsbranschen och Gabriella Hallberg från Försäkringsbyrån för att diskutera hur man ska nå ut med information om hur viktigt det är att ha en reseförsäkring som täcker hela restiden. Det gäller att förlänga reseskyddet i god tid innan försäkringen gått ut, om man bestämmer sig för att vara bort längre än man ursprungligen hade planerat.

Läs mer: Res aldrig utan försäkring

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå