2014-01-14

Victory Life har utsett ett ombud

Finansinspektionen förbjöd i december 2013 Victory Life att sälja försäkringar i Sverige. Försäkringar som kunder redan har tecknat hos bolaget är däremot fortfarande giltiga.

Eftersom Victory Life inte får bedriva försäkringsverksamhet i Sverige, krävde Finansinspektionen att bolaget skulle utse ett ombud som företräder bolaget i Sverige.

Bolaget har nu utsett advokaten Jan Ahlström i Göteborg som också har godkänts av Finansinspektionen.

Har du som kund några frågor ang. din försäkring hos Victory Life kan du alltså kontakta Jan Ahlström som har följande kontaktuppgifter:

Kjessler & Nolby Advokatbyrå KB Box 11096 404 22 GÖTEBORG Tfn (vxl): 031-80 63 20

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå