2016-09-27

Vi uppmärksammar Tjänstepensionens dag den 27 september med vårt JämförPris

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september. Arrangörerna satsar i år på att med humor förklara hur viktig tjänstepensionen är för din totala pension. I en kampanj på Facebook ställer Martin Björk frågor som "Hur står det till med tjänstepensionen" och ger tips som att man redan från början gör bäst i att välja en "sjyst arbetsgivare". Vi tycker också att du ska ta reda på hur du kan påverka ditt sparande. Börja med att räkna ut ditt JämförPris!

Alla arbetsgivare med kollektivavtal betalar in tjänstepension åt sina anställda. Hur mycket beror på vad parterna inom avtalsområdet har förhandlat fram. Som anställd får du själv bestämma över hur pengarna  ska förvaltas (eller viss del av pengarna). Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal är det bra om du tar reda på hur inbetalningarna till din pension ser ut i stället.

Pensionsguiden - JämförPris

På vår webbplats hittar du tjänsten Jämförpris. Där kan du se hur olika kostnader och avkastning påverkar din tjänstepension.

- Jämförpris räknar för närvarande på pensioner i  alla de stora kollektivavtalsområdena, säger Anna-Karin Balzari-Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. 75 % av den svenska befolkningen har sin tjänstepension där.

Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionen uppmärksammas årligen den 27 september. Det är en dag när aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare och media var och en på sitt sätt fokuserar lite extra på tjänstepensionen. Tanken är bland annat att öka kunskapen om att tjänstepensionen är en stor del av den framtida pensionen.

Vill du se filmerna på Facebook?

Läs mer på tjanstepensionensdag.se

Logotyp

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå