2016-09-12

Vi svarar på frågorna om bank och försäkring i Hallå Konsument - den nationella konsumentupplysningen

Den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument har funnits i ungefär två år. Dit kan alla konsumenter ringa, mejla eller sms:a och ställa frågor när de ångrar ett köp, har klagomål eller andra funderingar om vad som gäller "mig som konsument". När frågorna handlar om bank- och försäkringsfrågor svarar Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument öppnade 2014. Konsumentverket ansvarar för tjänsten - som dels är en webbtjänst och en telefonvägledning där alla konsumenter kan ställa frågor, dels en paraplyorganisation för de olika myndigheter och organisationer som levererar fakta till tjänsten och handläggarna.

Hallå konsument svarar på över 100 000 konsumentfrågor årligen i sin telefonvägledning.

- Vi konsumentbyråer är mycket glada över att konsumentfrågorna får större uppmärksamhet överlag genom Hallå konsument och att vi blir mer kända, kommenterar Kicki Westerståhl och Anna-Karin Balzari-Danfors, chefer på Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Frågor som rör bank- och försäkring hänvisar de till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå, eftersom de kräver våra juristers expertkunskap avslutar de.

Redan nu utgör vi ett mycket bra stöd till konsumenter och vi hoppas att vi tillsammans kan nå ut och bli ännu bättre.

Läs mer om Hallå konsument.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå