2017-05-03

Vi hjälper allt fler - Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse 2016

Konsumenternas Försäkringsbyrå har som mål att bli den naturliga kontaktpunkten för alla konsumenter som behöver vägledning om försäkringar och pensioner. 2016 tog vi ett stort steg närmare målet genom en nästan 50-procentig ökning av besöken på vår webbplats, Facebook och blogg.

Arbetet med att öka kunskapen om vad Konsumenternas Försäkringsbyrå kan hjälpa till med går fortsatt framåt. En och en halv miljon besök på vår webbplats under 2016 talar sitt tydliga språk. Konsumenterna får kännedom om oss på olika sätt men allt fler via våra Twitter-, Facebook- och blogginlägg.

För många av de konsumenter som väljer att besöka oss på webben är ofta den kontakten tillräcklig. Till exempel är våra jämförelser av försäkringar mycket välbesökta och en ovärderlig och opartisk motvikt till den prisfokusering som annars råder på marknaden. Konsumenter som behöver vägledning i ett skadeärende vill däremot gärna ringa och diskutera sina frågeställningar.

Både konsumenter, bransch och myndigheter har nytta av oss

- Konsumenterna uppskattar att få prata med en oberoende aktör som på ett trovärdigt sätt kan förklara vad som gäller, säger Anna-Karin Baltzari-Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Och det är inte bara konsumenterna själva som har nytta av våra dagliga konsumentkontakter, fortsätter Anna-Karin Baltzari-Danfors. De ger oss också en unik möjlighet att analysera konsumenternas situation på försäkrings- och pensionsmarknaden så att vi kan lämna konkreta förbättringsförslag till branschen och myndigheterna, som vi träffar regelbundet.

Fokus på nyanlända, reseskydd för sjuka och avgifter för tjänstepensioner

Många olika konsumentfrågor har stått i fokus under 2016 men vi har bland annat lyft fram vikten av att aldrig resa utan försäkringsskydd och att det kan vara ett problem att få fullt reseskydd om man har en pågående eller kronisk sjukdom.

En hjärtefråga för byrån har varit att bevaka förutsättningarna för nyanlända att få teckna och omfattas av en hemförsäkring.

- De nyanländas försäkringssituation är speciell, berättar Anna-Karin Baltzari-Danfors. De kanske inte ännu har fått personnummer, till exempel, vilket kan krävas för att de ska omfattas av en försäkring. Det är extra viktigt att nå ut med information om rättigheter till den här ganska svaga konsumentgruppen och därför har vi valt att utbilda nyanländas kontaktpersoner runt om i landet i samarbete med bland annat Länsstyrelserna och Finansinspektionen.

Ökad transparens inom pensionsområdet

Under 2016 har vi också arbetat intensivt med att ta fram en webbtjänst som visar vad det kostar att spara i försäkring. Tjänsten heter JämförPris och ligger i den del av konsumenternas.se som vi kallar Pensionsguiden.

- JämförPris belyser att det faktiskt kostar pengar att spara till pensionen, säger, Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenterna kan nu själva på ett snabbt och enkelt sätt räkna fram kostnader, avgifter och förlorad avkastning både inom kollektivavtalade tjänstepensioner och inom privata pensionsförsäkringar, avslutar Carita Lindborg.

Läs Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse för 2016 här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå