2020-06-09

Vi gör banker och försäkringsbolag uppmärksamma på konsumentproblem

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank och försäkring. En annan av våra uppgifter är att identifiera och analysera konsumenters problem och vidarebefordra dem till olika myndigheter, företag och branschorganisationer.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå är stiftelser där Konsumentverket, Finansinspektionen och olika branschorganisationer utser representanter till våra styrelser.

- Vi består av ett tjugotal jurister och specialister som svarar på konsumentfrågor om bank, försäkring och pension, berättar Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Här på konsumenternas.se finns fakta och en rad verktyg för att utvärdera och välja olika bank- och försäkringstjänster.

Hjälp till en är hjälp till flera

- Förutom att hjälpa enskilda personer är det en viktig uppgift för oss att föra fram områden där vi märker problem till tillsynsmyndigheter, företag och branschorganisationer, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi träffar dem regelbundet och berättar vad vi identifierat och analyserat. På så sätt bidrar vi till att skapa bättre produkter och långsiktigt bättre förutsättningar för konsumenterna.

Samarbete med Hallå konsument

Både Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå samarbetar med den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument. Dels genom att ta över när Hallå konsument får bank-, finans- eller försäkringsfrågor, dels genom att förse tjänstens webbplats med fakta.

Utbildningar

Utbildningar är en annan viktig del av vår verksamhet. Vi utbildar i första hand sådana personer som i sin tur ska utbilda andra eller själva hjälpa konsumenter med problem som faller inom vårt område, till exempel konsumentvägledare, budget- och skuldrådgivare, fackförbund och överförmyndare.

Kontakta oss utan kostnad

De flesta konsumenter väljer att ringa oss på vår telefontid eller mejla. Vi har inget vinstintresse och vägledningen är helt kostnadsfri.

Läs mer Om oss.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå