2018-03-05

Vet du vad din båtförsäkring gäller för?

Har du båt är det viktigt att du har den försäkrad. En båtförsäkring kan ge ersättning inte bara för olyckshändelser och stölder utan också om du skulle bli skadeståndsskyldig efter att ha kört på en annan båt eller en person.

En båtförsäkring kan ge ekonomisk ersättning för olika typer av skador som kan inträffa under färd, transport eller sjösättningen. Dessutom ersätts oftast stölder - en vanlig typ av stölder är motorstölder.

- Många båtägare känner till att man kan få ersättning för den sortens händelser men färre är medvetna om att båtförsäkringarna också innehåller både ett rättsskydd och ett ansvarsskydd, säger Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. De delarna kan betala kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist eller betala skadeståndskrav som riktas mot dig.

- Vissa båtförsäkringar gäller vid privat uthyrning, andra inte, fortsätter Håkan Carlsson. Dessutom skiljer det sig åt om du kan utöka omfattningen till utanför Östersjön och Skagerack. Vill du segla i väg till medelhavet eller över atlanten bör du kontrollera när och var försäkringen gäller.

Du kan läsa mer om båtförsäkringar här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå