2017-11-27

Vet du hur du kan klaga på banken?

Om du vill klaga på din banks tjänster, bemötande eller beslut ska du i första hand vända dig till ditt bankkontor. Om du inte är nöjd med svaret därifrån kan du gå vidare. I vår Klagoguide beskrivs hur du går till väga.

På konsumenternas.se beskrivs hur du kan göra om du är missnöjd med till exempel ett beslut från banken.

- Det finns olika vägar att gå men huvudregeln är att du börjar med att skriva till det kontor och helst den tjänsteman som har haft hand om ditt ärende, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Därefter kan du gå vidare till kontorschefen och sedan till den som är klagomålsansvarig.

- Du ska alltid be att få en skriftlig motivering till beslutet, likaså skriftligen tala om vad det är du vill ha ändring på, fortsätter Cecilia Blomqvist.

Vill du läsa mer om hur du kan klaga, och få hjälp med hur du kan skriva, hittar du mer information i Klaga i ett bankärende.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå