2016-05-03

Webbprojekt och spännande konsumentfrågor präglade 2015

Nu är konsumentbyråernas nya verksamhetsberättelser publicerade. Första halvan av året 2015 innebar ett gemensamt och intensivt arbete med vår nya webbplats, som lanserades i början av sommaren. Webbplatsen har nu en tydligare navigering och är responsiv, det vill säga att utseendet automatiskt anpassas till den enhet besökaren använder: dator, mobiltelefon eller surfplatta

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiv fakta och få vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet. Antalet besök på vår webbplats har ökat till över en miljon besök under 2015 och vår förhoppning är att ökningen ska fortsätta med stöd av de förbättringar vi har gjort.

Förutom det genomgripande arbetet med den nya webbplatsen har båda byråerna haft spännande konsumentkontakter under 2015. Alla kontakter analyseras noga och både statistik och problem återförs till respektive branscher och myndigheterna, som är våra huvudmän.

Daglig vägledning, klagohantering och prioriterade grupper

Det Konsumenternas Bank- och finansbyrå vill lyfta fram från 2015 är att det, utöver den dagliga vägledningen, är en viktig del av byråns uppdrag att ge konsumenter stöd när något har gått snett och de till exempel vill klaga på sin bank eller den rådgivning de fått.

- Konsumenterna vill då ha hjälp att förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har. Vi ger allmänna råd och vi är opartiska men har konsumentens perspektiv i fokus, berättar Kicki Westerståhl, chef för Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har som ett led i ett strategiskt arbete fokuserat på att prioritera några olika konsumentmålgrupper och rikta ett särskilt stöd och hjälp till dem. En sådan konsumentmålgrupp är personer som åker på långresor utan tillräckligt försäkringsskydd.

- Om de här personerna reser utan till exempel en hemförsäkring med tillhörande reseskydd kan de hamna i en mycket svår ekonomisk situation, säger Anna-Karin Balzari Danfors, chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Om de skadar sig och behöver åka ambulansflyg från Asien till Sverige så kostar det över en miljon kronor och staten betalar det inte.

Ett annat viktigt arbete under 2015 var att konsumentbyråerna tillsammans tog fram en jämförelse av kapitalförsäkringar. Bakgrunden var att avdragsreglerna för privat pensionssparande ändrats och att kapitalförsäkringar marknadsfördes som ett alternativ till långsiktigt sparande. Jämförelsen har blivit mycket välbesökt.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå lanserade under året dessutom en jämförelse av investeringssparkonton (ISK), som också marknadsförs som ett alternativ till privat pensionssparande.

Läs mer i Konsumenternas Bank- och finansbyrås verksamhetsberättelse.

Läs mer i Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå