2016-09-19

Hur gäller hemförsäkringarna för barn som har växelvis boende?

Om du har barn under 18 år som bor växelvis hos dig gäller oftast din hemförsäkring även för barnen medan de är hos dig. Det spelar ingen roll om du inte är legal vårdnadshavare, bara har umgängesrätt eller om barnen inte är folkbokförda hos dig.

- Några försäkringsbolag vill att alla som ska omfattas av hemförsäkringen ska vara namngivna i försäkringsavtalet. Men för barn under 18 år gäller försäkringen under den tid de är hos dig även om ni inte hunnit med att skriva in dem i försäkringsavtalet. Det säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Om du anmäler en skada och vill ha ersättning vill försäkringsbolaget ändå alltid ha möjlighet att undersöka om barnet kan täckas av den andre vårdnadshavarens hemförsäkring.

- Om barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare är de alltså alltid täckta av en av deras hemförsäkringar, slår Peter Stark fast. Det är bra att veta att barnets egendom har ett obrutet försäkringsskydd men också att det så viktiga personliga skyddet i hemförsäkringarna: rese-, ansvars-, rätts- och överfallsskyddet gäller under samma förutsättningar.

Läs mer om Hur bor du?

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå