2015-01-30

Våra poängjämförelser verkar stimulera produktutvecklingen

Våra poängjämförelser för hem, villa och bil är nu uppdaterade med bolagens nya villkor som kom den 1 januari 2015.

Efter villkorsändringarna har det skett en del mindre förändringar i vår rangordning av försäkringarna för hem, villa och bil. Förändringarna är bland annat att Vardias och Modernas Large-produkter hamnar högt, samt att Watercircles har lanserat en ny produkt.

- Även om förändringarna inte är så stora kan vi ändå se att våra poängjämförelser stimulerar produktutvecklingen. Vår bild är att försäkringsbolagen försöker att hamna i topp i våra jämförelser, säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Vi kan också se en trend där hemförsäkringarna innehåller fler och fler tjänster. Många försäkringsbolag lägger nu in t ex ID-skydd i sina hemförsäkringar, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Våra jämförelser av innehållet i försäkringarna ska fungera som motvikt till den ensidiga prisfokusering som råder på marknaden. Men även vi jobbar med att få in priser i fler jämförelser, eftersom det också är en viktig parameter när konsumenterna väljer försäkring.

Läs mer i våra jämförelser för hemförsäkringar, villaförsäkringar och bilförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå