2017-03-01

Välj sparalternativ i nya, statliga tjänstepensionsavtalet PA16

Du som är statligt anställd och tillhör kollektivavtalsområdet PA16 har fått ett nytt tjänstepensionsavtal. Det innebär bland annat att du fått nya försäkringsbolag och pensionsprodukter att välja bland.

Du som tillhör kollektivavtalsområdet PA16 får själv besluta om förvaltningsform och försäkringsbolag för den valbara delen av tjänstepensionsavtalets premieinbetalningar.

- Det kan vara ett bra tillfälle att se över din tjänstepension när du nu har fått ett nytt tjänstepensionsavtal, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Använd gärna vår Pensionsguide för att jämföra de olika sparalternativen du kan välja mellan.

Jämför tjänstepensionen i Pensionsguiden

Pensionsguiden är en webbtjänst på konsumenternas.se som hjälper dig att jämföra pensionsprodukterna i din tjänstepension. Du kan jämföra villkoren för till exempel garantier, entréfonder och flytträtt. Du kan också göra egna beräkningar av avgifter och kostnader (JämförPris) och se kostnaden för att ha ett efterlevandeskydd kopplat till din tjänstepension.

Kontrollera dina val

Om du redan tidigare valt ett bolag som är valbart även i det nya avtalet behöver du inte göra någonting, om du inte vill. Dina kommande premier fortsätter att placeras i det bolaget.

Om du däremot är nyanställd eller tidigare har valt ett bolag som inte längre går att välja efter den 1 januari 2017, behöver du fundera på vilket bolag du vill ska förvalta dina pensionspremier.

Väljer du inte aktivt något bolag så placeras din tjänstepension i det så kallade ickevalsalternativet för kollektivavtalsområdet PA16. Det är en traditionellt förvaltad försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner, Kåpan Ålderspension.

Gå till Pensionsguiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå