2018-10-17

Välj sparande i nya ITP 2018

Du som är privat tjänsteman och tillhör kollektivavtalet ITP kan välja nya försäkringsbolag och pensionsprodukter för din tjänstepension från och med den 1 oktober. Det är resultatet av Collectums nya upphandling.

Du som tillhör kollektivavtalet ITP får själv besluta om hur en viss del av premierna i din tjänstepension ska placeras – i vilken förvaltningsform och i vilket försäkringsbolag.

- Nu när det gjorts en ny upphandling kan det vara ett bra tillfälle att se över din tjänstepension, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Använd gärna vår Pensionsguide för att jämföra de olika sparalternativ du kan välja mellan.

Jämför tjänstepensionen i Pensionsguiden

Pensionsguiden är en webbtjänst på konsumenternas.se som hjälper dig att jämföra pensionsprodukterna i din tjänstepension. Du kan jämföra villkoren för till exempel garantier, entréfonder och flytträtt. Du kan också göra egna beräkningar av avgifter och kostnader (JämförPris) och se vad det kostar att ha ett efterlevandeskydd kopplat till din tjänstepension.

Kontrollera dina val

Om du redan tidigare valt ett bolag som går att välja även i den nya upphandlingen behöver du inte göra någonting, om du inte vill. Dina premier kommer att fortsätta att placeras i det bolaget.

Om du däremot är nyanställd eller tidigare har valt ett bolag som inte längre går att välja efter den 1 oktober 2018, behöver du fundera på vilket bolag du vill ska förvalta dina pensionspremier i stället.

Väljer du inte aktivt något bolag så placeras din tjänstepension i det så kallade ickevalsalternativet för kollektivavtalsområdet ITP. Det är en traditionellt förvaltad försäkring hos Alecta.

Gå till Pensionsguiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå