2018-12-12

Våga prata pengar

Mellan 2016 och 2018 har Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå utbildat personer som har daglig kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn. I 19 län runt om i Sverige har över 1 000 deltagare fått lära sig mer om hur det fungerar med bland annat bank och försäkring i Sverige.

Våga prata pengar är ett utbildningssamarbete mellan Finansinspektionen, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket, Kronofogden, lokala budget- och skuldrådgivare, konsumentvägledare och CSN.

Utbildningsdagarna har anordnats tillsammans med 19 länsstyrelser runt om i landet.

Mellan 2016 och 2018 har personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med nyanlända vuxna och ensamkommande barn fått gå en endagsutbildning där de får kunskaper om bland annat köp och avtal, försäkringar och produkter och tjänster på finansmarknaden. Dessutom om budget, skulder, studielån och hemutrustningslån. Totalt har drygt 1 300 deltagare gått utbildningen.

- Det har varit både intressant och spännande att åka runt i Sverige och utbilda så många människor, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och en av dem som utbildat deltagarna i försäkringsfrågor. Vi har mött en otrolig nyfikenhet och kunskapstörst.

- Samarbetet har gjort det möjligt att berätta om många olika områden på samma dag, fyller Eva Lindström i, också hon jurist men på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det har varit uppskattat av deltagarna.

Alla organisationer som anordnat utbildningen har upplevt att det ligger en särskild styrka i samarbetet och i att kunna informera inom flera relevanta områden.

Efter utbildningsdagen är tanken att deltagarna själva ska kunna stötta nyanlända och ensamkommande i privatekonomiska frågor. Men de kan också vid behov vända sig till exempelvis oss konsumentbyråer med sina frågor.

Vi har särskild information på konsumenternas.se som riktar sig till nyanländas kontaktpersoner: Ny i Sverige.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå