2016-11-28

Vad kostar din privata pensionsförsäkring?

Konsumenternas Försäkringsbyrå kompletterar nu Pensionsguiden så att den också hanterar privata pensionsförsäkringar. I en ny beräkningsfunktion kan du se olika privata pensionsförsäkringars JämförPris, det vill säga vad de kostar dig i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald. Dessutom visar vi vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Många konsumenter har privata pensionsförsäkringar – även om de flesta slutat spara aktivt i dem när skatteförmånerna för sparformen togs bort den 1 januari 2016.

- De privata pensionsförsäkringarna kommer att utgöra en del av många konsumenters totala pension, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därför vill vi kunna visa ett JämförPris på privata pensionsförsäkringar, på liknande sätt som vi tidigare har visat på kostnaderna för kollektivavtalade tjänstepensioner.

- Vi utgår från dina egna uppgifter om hur gammal du är, när du vill gå i pension och hur mycket du sparat ihop i din privata pensionsförsäkring. Du får möjlighet att se JämförPris på olika bolags sparalternativ och ta ställning till om det kan vara värt att flytta ditt kapital, förklarar Carita.

- Vi visar bara JämförPris från bolag som det är möjligt att flytta pengar till, tillägger Gustav Jonsson, jurist och en av dem som tagit fram beräkningsfunktionen JämförPris. Men du kan dessutom skriva in uppgifter om din egen försäkring och jämföra den mot sparalternativen som du kan flytta till.

- Förutom JämförPriset bör du också titta på andra faktorer som påverkar hur mycket du får i pension, bland annat avkastning, fondutbud och garantier, avslutar Gustav.

Samtidigt som vi kompletterat Pensionsguiden med privata pensionsförsäkringar har vi också förbättrat möjligheten att visa JämförPris på de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Nu kan du lägga till ett redan intjänat kapital som du har hos din nuvarande arbetsgivare.

Du hittar tjänsten Jämförpris här:

KONTAKT

Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå
e-post: carita.lindborg@konsumenternas.se
tel: 08-522 789 78, 070 386 94 75

Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå
e-post: stefan.thelenius@konsumenternas.se
tel: 08-522 789 69, 073-037 23 94

Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå:
e-post: gustav.jonsson@konsumenternas.se
tel: 08- 522 789 79

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå