2014-10-06

Vad får de göra på banken - föräldrar, gode män och förvaltare?

I banksammanhang kallas de som har hand om andras pengar för ställföreträdare. Det är bland annat föräldrarna till omyndiga barn, gode män och förvaltare. Reglerna för vilka rättigheter och skyldigheter de har finns nu samlade i broschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

Reglerna för dem som hanterar andras pengar behöver vara tydliga och klara - och gemensamma för alla banker. Därför har Bankföreningen, Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Fondhandlareföreningen gemensamt tagit fram broschyren Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna.

- Vi får många frågor om sparande till barn, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Därför har vi sedan en längre tid lättläst information om att spara till barn, om föräldraförvaltning och om överförmyndarkontroll av barns tillgångar på vår webbplats. Det är bra att branschen nu samlat regelverket i den nya broschyren, avslutar hon.

På bankföreningens webbplats kan man läsa att de hoppas att "denna information kan vara till hjälp för dem som möter ställföreträdare på bankkontor men även de som är ställföreträdare att förstå vilka regler som gäller enligt föräldrabalken och vilken tillsyn överförmyndaren utövar över förmyndare, gode män och förvaltare".

Vill du läsa mer om att spara till barn kan du göra det här.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå