2018-11-26

Utökad information om sjukvårdsförsäkringar på konsumenternas.se

En sjukvårdsförsäkring kan ge tillgång till bland annat sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård. Du kan teckna en sjukvårdsrådgivning privat men vissa arbetsgivare erbjuder också sina anställda en sjukvårdsförsäkring. Sedan den 1 juli 2018 blir anställda förmånsbeskattade när de har arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar.

Många tycker att området försäkringar är svårt, inte minst att veta vad skillnaden är mellan olika personförsäkringar och vad man ska tänka på innan man tecknar en försäkring.

- Det finns överlag ett behov hos konsumenter att få mer oberoende information om personförsäkringar, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Därför har vi utökat informationen om sjukvårdsförsäkringar på konsumenternas.se.

Bland annat har skillnaderna mellan arbetsgivarbetalda och privata sjukvårdsförsäkringar förtydligats.

- Många förväxlar sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring, inflikar Karolina Reinholdsson, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. En sjukvårdsförsäkring ersätter vårdkostnader medan en sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall. Den heter mer officiellt inkomstförsäkring. Vi har information om båda typerna av försäkringar på vår webbplats.

Läs mer om sjukvårdsförsäkringar här-

Läs mer om inkomstförsäkringar (sjukförsäkringar) här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå