2016-10-24

Ut och resa på höstlovet?

Du som tänker resa bort på höstlovet, se till att du har rätt försäkringsskydd. Vi får många samtal från personer som inte vetat om att vissa aktiviteter är undantagna från ersättning. Och från föräldrar till långresande ungdomar, som inte vet att en reseförsäkring normalt upphör efter 45 dagar. Det är närmast omöjligt att förlänga reseförsäkringen i efterhand.

- Res aldrig utan försäkring, det är vårt huvudbudskap till alla som ska ut och resa, uppmanar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Hemförsäkringens reseskydd räcker oftast för vanliga, kortare resor. Men beroende på vad du ska göra på resan kan du behöva komplettera med ett resetillägg, sammanfattar hon.

Vi har information om resor och reseförsäkringar på webbplatsen, så att du lättare kan se vad du behöver tänka på. Här är några viktiga saker:

Charterresor

Planerar du att resa på en charter någon vecka eller två räcker oftast den reseförsäkring som finns i alla hemförsäkringar. Om du gör två, tre kortare resor per år det vara idé att utöka det skyddet med en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. I de tilläggen finns till exempel avbeställningsskydd och hos vissa bolag kan en familj få en ersättningsresa om någon skulle bli sjuk efter att ni påbörjat resan. Avbeställningsskydd har ni i och för sig också om ni betalar resorna med kort.

Långresor

- Om du och familjen planerar att vara borta längre än 45 dagar ska ni tänka på att i förväg förlänga reseskyddet så att det räcker hela den tid ni ska vara borta, säger Gabriella Hallberg. Ett sådant tillägg kan du teckna hos ditt hemförsäkringsbolag. Det är viktigt att det inte blir ett glapp i försäkringsskyddet eftersom det är mycket svårt att teckna ett nytt om det löpt ut under resan.

Du ska också se över ditt avbeställningsskydd. Priset på en långresa kan överskrida taket för vad kortförsäkringarna ersätter. Det är inte säkert att ett tillägg till hemförsäkringen räcker heller. Även där kan taket överskridas för både avbeställningsskydd och ersättningsresa om ni skulle bli sjuka. För att klara den situationen behöver ni en separat reseförsäkring med högre ersättningsnivå, avslutar hon.

Riskfyllda aktiviteteter

Är du en äventyrare bör du känna till att skador som uppkommit efter vissa riskfyllda aktiviteter inte ersätts av hemförsäkringens reseskydd. Bedömningen av vad som är en riskfylld aktivitet varierar mellan försäkringsbolagen, men offpiståkning, djuphavsdykning, forsränning och vandring på hög höjd undantas ofta från ersättning. Troligen behöver du som skall ut på en äventyrsresa en separat försäkring som gäller för riskfyllda aktiviteter.

Höggravid på resan

Om du väntar barn om ett par veckor bör du överväga att stanna hemma. Hemförsäkringens reseskydd räcker till för händelser som inträffar före graviditetsvecka 28, men inte därefter. Vissa separata tilläggsförsäkringar ger en blivande mamma skydd längre, men det varierar väldigt hur försäkringarna gäller för vård av ett för tidigt fött barn. Inom EU har gravida samma rätt till vård som landets invånare fram till vecka 37.

Läs mer:

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå