2015-06-12

Uppdaterad barnpoängjämförelse

Vår poängjämförelse för barnförsäkringar lanserades i april 2014 och sedan dess har många bolag, till konsumenternas glädje, förbättrat sina produkter.

Eftersom villkorsförändringar och produktutveckling hos bolagen sker löpande pågår ständigt arbete från vår sida med att uppdatera uppgifter i jämförelsen.

- Vi sätter poäng på barnförsäkringarna för att förenkla valet för nyblivna föräldrar. Men vi kan även se att poängjämförelsen lett till att flera bolag förbättrat sina produkter och det känns roligt, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Bolagens utveckling av barnförsäkringarna har lett till att mer än hälften har fått högre poäng sedan lanseringen av poängjämförelsen. Det är också flera bolag som har samlats i toppen av jämförelsen med 4,0 eller högre totalpoäng.

- Vi kommer fortsätta att ge höga poäng till barnförsäkringar som fokuserar på att ge ett bra skydd till barn som drabbas av en svår sjukdom eller allvarlig skada, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Jämför barnförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå