2017-08-22

Undvik förväxling - vi svarar kostnadsfritt och objektivt på frågor om bank och försäkring

Det finns fler och fler aktörer som erbjuder konsumentrådgivning, framförallt via webben. Vissa tar betalt för sina tjänster, andra inte. Ibland är det oklart vilken organisation som står bakom en webbplats och några av aktörerna har namn som går att förväxla med till exempel Konsumentverket eller oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Konsumentverket gick i dagarna ut med ett pressmeddelande om att de inte har något som helst att göra med webbplatsen konsumentenheten.se, en organisation som tar betalt för att göra anmälan mot företag. Det är inte olagligt att ta betalt för juridiska tjänster men det är, som konsumentverket skriver, "olyckligt om konsumenter vilseleds och tror att man vänt sig till Konsumentverket för oberoende och gratis rådgivning eller för att kostnadsfritt anmäla ett företag".

Vi tycker också att det vore olyckligt om konsumenter förväxlar oss med organisationer som inte är oberoende och kostnadsfria.

Vårt uppdrag är att vägleda konsumenter i bank- och försäkringsfrågor. Det gör vi genom kostnadsfri telefonvägledning varje förmiddag, via webbplatsen konsumenternas.se och e-post.

Vi medverkar också i den nationella konsumentupplysningen Hallå konsument, som har funnits i ungefär två år. Dit kan alla konsumenter ringa, mejla eller sms:a och ställa frågor när de ångrar ett köp, har klagomål eller andra funderingar. När frågorna handlar om bank- och försäkringsfrågor svarar Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Vi konsumentbyråer är mycket glada över att konsumentfrågorna får större uppmärksamhet över lag men vill inte bli sammanblandade med andra organisationer kommenterar Kicki Westerståhl och Anna-Karin Balzari Danfors, chefer på Konsumenternas Bank- och finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Har du frågor som rör bank eller försäkring vänder du dig med fördel till oss på Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. Då får du ta del av våra juristers expertkunskap, oberoende och kostnadsfritt, avslutar de.

Organisationer som vi riskerar att förväxlas med är bl a konsumentenheten.se, konsumentservice.se och konsumentiq.se.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå