2015-10-16

Trustbuddy stoppas

Finansinspektionen stoppade i måndags företaget Trustbuddy från att fortsätta med sin verksamhet. Trustbuddy har som mellanman och förbindande länk via en webbplats förmedlat lån mellan privatpersoner eller mellan privatpersoner och företag, s.k. peer-to-peer låneförmedling. Trustbuddy har inte stått under tillsyn av Finansinspektionen men företaget hade ansökt hos inspektionen om att få tillstånd att tillhandahålla betaltjänster.

Anledningen till att verksamheten måste upphöra omedelbart är att allvarliga missförhållanden i verksamheten har uppdagats. Missförhållandena gäller hur bolaget hanterat långivares medel och låntagares återbetalningar. De missförhållanden som har uppmärksammats innebär stora risker för att långivare lider ekonomisk skada. Detta kan ytterst få till följd att långivare inte får tillbaka utlånat kapital. Inspektionen kan i nuläget inte säga något om verksamhetens fortsatta utveckling.

För den som lånat ut pengar genom Trustbuddy är läget oklart. Inspektionens beslut hindrar i sig inte att bolaget gör återbetalningar till långivare. Det pågår nu en internutredning hos Trustbuddy och Finansinspektionen hänvisar till bolagets webbplats för mer information. Det är dock klart att Trustbuddys verksamhet inte omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Läs mer här:
Finansinspektionen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå