2015-10-19

Trustbuddy i konkurs

I måndags stoppade Finansinspektionen företaget Trustbuddy från att fortsätta med sin verksamhet. Anledningen var allvarliga missförhållanden i bolaget. Trustbuddy har nu begärt sig i konkurs.

Bolaget skriver så här på sin webbplats:

"Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på obestånd. För att säkerställa en rättvis behandling av alla intressenter, så har styrelsen, med stor besvikelse, beslutat att ansöka om konkurs."

Stockholms tingsrätt har utsett Lars-Henrik Andersson på Advokatfirman Lindahl till konkursförvaltare.

Länk till information på advokatfirman Lindahls webbplats: http://www.lindahl.se/trustbuddy

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå