2015-09-23

Tjänstepensionens dag den 27 september!

Har du en arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension åt dig? Då kommer den att utgöra en stor del av din totala pension. Passa på att ta reda på hur din tjänstpension fungerar och hur du själv kan påverka den på tjänstpensionens egen dag – den 27 september.

Alla arbetsgivare med kollektivavtal betalar in tjänstepension för sina anställda. Hur mycket beror på vad parterna inom avtalsområdet har förhandlat fram. Som anställd får du själv bestämma över hur pengarna (eller delar av dem) ska förvaltas. Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal är det bra om du tar reda på hur inbetalningarna till pensionen ser ut i stället.

Pensionsguiden - tjänstepension

Det kan löna sig om du sätter dig in i hur du kan påverka din tjänstepension. Här på vår webbplats hittar du Pensionsguiden. Där får du information om hur tjänstepensionerna i de stora kollektivavtalsområdena fungerar och du kan räkna på hur olika kostnader påverkar kapitalet. 75 % av svenska befolkningen har en tjänstepension som omfattas av den här guiden.

Gör din pensionsprognos

minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få en samlad bild av din framtida pension. Tjänstepensionen är med i den pensionsprognosen du gör.

Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionen uppmärksammas årligen den 27 september. Tjänstepensionens dag är en dag när aktörer i pensionsbranschen, arbetsgivare och media, var och en på sitt sätt, fokuserar lite extra på tjänstepensionen. Tanken är bland annat att öka kunskapen om att tjänstepensionen är en stor del av den framtida pensionen.

Läs mer på tjanstepensionensdag.se

Logotyp

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå