2018-10-24

Tänk säkert om lösenord

Om du väljer starka lösenord som du har en chans att komma ihåg utan att anteckna dem kan du känna dig säkrare på internet. De nya reglerna om så kallad stark kundautentisering kan minska risken för att du själv ska bli betalningsskyldig om dina kortuppgifter kommer i orätta händer. Men blir du manipulerad att använda stark kundautentisering på ett sätt som gynnar bedragaren hamnar du i en väldigt svår situation.

Om någon tar pengar från ditt konto utan ditt medgivande är huvudregeln att du inte ska behöva stå för beloppet själv. Men om du till exempel inte anses ha skyddat din kod, har lämnat ditt kort obevakat eller har lämnat ut säkerhetskoder från din inloggningsdosa, riskerar du att själv bli betalningsskyldig.

Lämna aldrig ut dina lösenord

Lämna därför aldrig ut ditt lösenord, eller den kod som din inloggningsdosa genererar, till någon via telefon eller e-post. Myndigheter, banker och seriösa företag skulle aldrig be dig om det. Om du inte minns dina lösenord så förvara dem säkert. Skriv dem inte på lappar eller i mobilens anteckningar.

Hjälp efter id-kapning i många hemförsäkringar

- Vi som arbetar med försäkringar tycker det är viktigt att du känner till att du förmodligen har ett id-skydd i din hemförsäkring, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det innebär inte att du är fredad från att någon stjäl dina uppgifter (så kallad id-stöld) men däremot att du kan få hjälp med rådgivning, assistans och rättskydd om du blir utsatt för en id-stöld.

Läs mer om id-skydd här:

Använd starka lösenord

Om du använder tjänster som skyddas av lösenord kan du skapa starka lösenord på många sätt, till exempel använda fraser och stor teckenvariation. Du kan läsa mer på webbplatsen Tänk säkert och/eller ladda ned deras checklista:

Ladda ner checklistan:

Råd om pinkoder

Ska du skapa 4-siffriga eller 6 –siffriga pinkoder till ditt kort, inloggningsdosa eller BankID så är det viktigt att du inte använder siffror som har koppling till din person, som ditt personnummer eller telefonnummer. Undvik också för enkla mönster, som nummerserier eller tryckmönster på tangentbordet/bildskärmen (t.ex. 2580 eller 1379). Var försiktig med att återanvända dina koder. Om en tjuv ser din kod till mobiltelefonen kommer hen troligen att chansa på att du har samma till ditt BankID om de stjäl din telefon.

Så gör du om du råkat ut för obehöriga uttag

Det första du ska göra om du ser uttag som du inte känner att du har gjort är att reklamera uttagen till banken.

- Om du och banken inte är överens om att uttagen är obehöriga, kan du lämna in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begära att de omprövar beslutet, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Om du fortfarande inte är nöjd med bankens beslut så kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

Kampanjbild - Tänk säkert

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå