2017-05-12

Ta hjälp av nya snitträntan när du ska förhandla om ditt bolån

Konsumenternas Bank- och finansbyrå redovisar varje dag aktuella bolåneräntor från de elva största bankerna och bolåneinstituten (deras listräntor). Du ser också aktörernas genomsnittsräntor för de senaste elva månaderna. Sammanställningen är nu uppdaterad med april månads snitträntor.

På konsumenternas.se visas bankernas aktuella listräntor tillsammans med genomsnittsräntorna, dvs den ränta som bankens kunder i genomsnitt fått på sina bolån den senaste månaden. Tanken med snitträntorna är bland annat att de ska förbättra dina möjligheter jämföra olika erbjudanden.

- Snitträntan är ett bra verktyg för att jämföra olika bankers räntor och en bra utgångspunkt när du diskuterar vilken ränta du kan få på just ditt lån, säger Ulf Rydstedt, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Vad som påverkar vilken ränta du som kund får i slutänden är bland annat hur stort ditt lån är, hur hög din belåning är i förhållande till bostadens värde, vilken kreditvärdighet du har och hur "bra" kund du är i bankens ögon, fortsätter Ulf Rydstedt. Ofta krävs att du är "helkund" i banken och att du har exempelvis månadssparande, försäkringar eller pensionssparande för att få en "bra" rabatt på boräntan.

- Det är ganska lätt att hitta snitträntorna genom att gå in på de olika bankernas webbplatser, men den som vill jämföra flera banker får en samlad bild direkt i vår jämförelse, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Hur mycket sparar du på en viss rabatt?

I vår beräkningsfunktion Lånelabbet kan du se vilka skillnader det blir i månadskostnad för ett bolån före och efter en ränterabatt.

Säg att ditt lån är 2 miljoner kronor. Om din ränta är 2,0 procent kommer du att betala 3 333 kronor per månad. Skulle du i stället få en ränta på 1,75 procent betalar du 2 917 kronor, och får du en ännu bättre ränta, 1,5 procent, blir din månadsutgift för räntan 2 500 kronor. (Exemplen visar kostnaden före skattereduktion.)

Du kan också använda Lånelabbet för att se hur mycket amorteringen påverkar dina lånekostnader. Det blir en högre månadsutgift men du tjänar samtidigt på räntekostnaderna.

Jämför boräntor och genomsnittsräntor

Testa Lånelabbet här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå