2015-03-27

Swedbank ändrar sin beräkning av boräntor med korta bindningstider

Swedbank har från och med den 19 mars ändrat sin metod för hur de beräknar räntan på bolån med korta bindningstider, det vill säga lån med 3-månadersränta. Det är en anpassning till hur de flesta andra banker räknar ränta på bolån.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har sedan en tid fått frågor från konsumenter som undrar om det är tillåtet att bankerna har olika metoder för att beräkna räntan på bolån. Vi har också fått klagomål på att den metod Swedbank använt för att räkna på bolån med korta bindningstider blir dyrare än andra beräkningsmetoder. Frågan har varit uppmärksammad i media.

Det finns olika sätt att beräkna ränta. Beräkningarna skiljer sig åt genom hur många dagar banken använder. Swedbanks tidigare modell (A/360) innebar att kunden betalade något mer ränta för ett 3-månaders bolån jämfört med om räntan skulle ha beräknats enligt någon annan metod.

På alla nya 3-månaders bolån i Swedbank kommer nu räntan att beräknas enligt metoden 360/360. Swedbankkunder med befintliga bolån får ändrad räntemetod när deras lån läggs om till en ny 3-månadersperiod.

- Det är en fördel om långivarna beräknar räntan enligt samma metod, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Då kan konsumenterna jämföra olika bolån på ett rättvisande sätt. Det är bra att Swedbank ändrar beräkningsmetoden och att det nu blir billigare för deras kunder,

På vår webbplats finns information och räkneexempel för de olika metoder och modeller som långivaren kan använda.

Läs mer om metoder för att beräkna ränta på vår webbplats.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå