2016-07-08

Svenska byggfelsförsäkringar säljs till brittiskt bolag?

Om inga försäkringstagare invänder mot beslutet till Finansinspektionen före den 14 juli kommer det brittiska försäkringsföretaget NRG Victory Reinsurance Ltd att ta över samtliga försäkringar från Försäkrings AB Bostadsgaranti.

Försäkrings AB Bostadsgaranti har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att få verkställa ett avtal som innebär att försäkringsbolaget överlåter hela sitt försäkringsbestånd till det brittiska försäkringsföretaget NRG Victory Reinsurance Ltd.

Om de svenska försäkringstagarna har något att invända mot att deras försäkringar överlåts, måste de anmäla det till Finansinspektionen senast den 14 juli.

Försäkrings AB Bostadsgaranti ägs redan - sedan november 2014 - av Columbia Insurance Company, som är ett helägt bolag inom Berkshire Hathaway-koncernen, i vilken även NRG Victory Reinsurance Ltd ingår.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå