2018-06-13

Svårt att förstå vad bilförsäkringen täcker - tänk på det här

Konsumentverket har granskat bilförsäkringar. De har funnit brister i försäkringsbolagens marknadsföring, förköpsinformation och försäkringsvillkor. Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå försöker hjälpa konsumenter genom att jämföra olika bilförsäkringar.

Det är svårt att förstå vad en bilförsäkring täcker och marknadsföringen ger för höga förväntningar. Försäkringsvillkoren är också många gånger långa och komplicerade. Det är slutsatserna som Konsumentverket drar efter sin granskning av bilförsäkringar.

- Det stämmer överens med den bild vi får av konsumenter som kontaktar oss, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hon poängterar att det är viktigt att försäkringsbolagen är tydliga i sin förköpsinformation och att de ska lyfta fram viktiga begränsningar.

- Det skiljer sig åt hur försäkringarna paketeras, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors. Många försäkringsbolag utökar standardinnehållet i sina bilförsäkringar med till exempel allrisk och hyrbil, medan det hos andra är tillägg som du aktivt måste välja. Vi tycker att det är viktigt att försäkringsbolagen är tydliga i sin information om hur tilläggen hanteras.

Konsumenternas Försäkringsbyrå försöker hjälpa konsumenter att göra genomtänkta val och få en helhetsbild av vad försäkringarna täcker.

- Därför jämför vi innehållet i olika bilförsäkringar, så att konsumenter kan jämföra försäkringsbolagens produkter, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Det Konsumenternas Försäkringsbyrå vill att du främst ska tänka på när du väljer försäkring är vad försäkringen innehåller och vilket skydd du har om det inträffar en skada.

- Många fokuserar för mycket på priset när de ska välja försäkring, anser Helen Bernerfalk.

Här är några viktiga saker att tänka på när du ska välja bilförsäkring:

  • De flesta försäkringar har ett års bindningstid.
  • En försäkring med låg premie kan bli "dyr". Till exempel kan ersättningen för rättsskydd variera mellan 130 000 kr och 300 000 kr i olika försäkringar. De lägre beloppen räcker inte långt om du hamnar i en tvist som rör en personskada.
  • Om du får ett erbjudande om att teckna ett separat skydd för assistans eller fordonsgaranti ska du alltid börja med att se vad du redan har i din försäkring, så att du inte betalar dubbelt. Ett alternativ är också att utöka din ordinarie försäkring.

Läs mer på sidan Jämför bilförsäkringar och i Konsumentverkets granskning

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå