2016-05-26

Studentfest - se upp för objudna gäster

Redan i dagarna springer de första studenterna ut. Ska studentfesten hållas hemma hos er? Tänk då på att hemförsäkringen inte gäller för alla händelser.

Många skador i hemmet täcks av hemförsäkringen men bara när de uppstår under "rätt" förutsättningar. Om du har en studentfest hemma och efter festen upptäcker att saker har försvunnit eller blivit skadade, så får du med största säkerhet ingen ersättning från din hemförsäkring. Det beror på att den bara gäller för stöld och skadegörelse när någon har tagit sig in utan lov, med våld eller med hot om våld. Som regel sker den sortens "olovlighet" genom ett inbrott.

Men inbjudna gäster har ju inte tagit sig in utan lov.

- Om du vet vem som orsakat skadan, kan du alltid be dem att ersätta dig, till exempel via sin hemförsäkring: Men du kommer alltså att få svårt att få ersättning från din egen försäkring, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Det innebär också att du ska vara mycket vaksam på gäster som inte var bjudna från början men kanske senare dyker upp på festen. Om du eller ditt barn släpper in dem och de sedan visar sig ligga bakom en stöld eller skadegörelse, får du ingen ersättning. De kan inte sägas ha tagit sig in utan lov, avslutar han.

Läs mer om stöld och inbrott.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå