2017-05-19

Student - hur gäller försäkringarna på studentflaket och på studentfesten hemma?

De första studenterna har redan börjat springa ut. Ska du åka flak eller ska studentfesten vara hemma hos er?

Tyvärr inträffar det varje år skador i samband med att studenter åker på lastbilsflak. Det kan vara bra att känna till vilka försäkringar som kan ge ersättning om olyckan skulle vara framme och vilka regler som gäller när du färdas på flak.

Om du blir skadad medan du åker på ett lastbilsflak kan du normalt få ersättning för skadorna från bilens trafikförsäkring.

- Alla bilar ska ha en trafikförsäkring. Den gäller för skador som drabbar passagerare i samband med att bilen är i trafik, oavsett vad skadan beror på, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Om bilen trots allt inte skulle vara trafikförsäkrad, kan du kontakta Trafikförsäkringsföreningen (tff.se). De ersätter skador som orsakas av oförsäkrade fordon.

- Om du skadas utan att bilen är i trafik kan du få ersättning från din egen olycksfallsförsäkring. Därför är det viktigt att se över vilka försäkringar du har.

Läs mer om olycksfallsförsäkringar här.

Man får normalt inte åka på flak men om de krav som Transportstyrelsen har ställt upp är uppfyllda, så är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Läs mer hos Transportstyrelsen om vilka regler som gäller här:

Skador under studentfesten?

Många skador i hemmet täcks av hemförsäkringen men bara när de uppstår under "rätt" förutsättningar. Om du har en studentfest hemma och efter festen upptäcker att saker har försvunnit eller blivit skadade, så får du med största säkerhet ingen ersättning från din hemförsäkring. Det beror på att den bara gäller för stöld och skadegörelse när någon har tagit sig in utan lov, med våld eller med hot om våld. Som regel sker den sortens "olovlighet" genom ett inbrott.

Men inbjudna gäster har ju inte tagit sig in utan lov.

- Om du tror dig veta vem som ligger bakom stölden kan du informera om det i din polisanmälan. Och om du vet vem som orsakat skadegörelsen kan du alltid be dem att ersätta dig och de kan även anmäla ditt krav till sin hemförsäkrings ansvarsskydd: Men du kommer alltså att få svårt att få ersättning från din egen försäkring, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Det innebär också att du ska vara mycket vaksam på gäster som inte var bjudna från början men kanske senare dyker upp på festen. Om du eller ditt barn släpper in dem och de sedan visar sig ligga bakom en stöld eller skadegörelse, får du ingen ersättning. De kan inte sägas ha tagit sig in utan lov, avslutar han.

Läs mer om hemförsäkring om stöld och inbrott.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå