2018-09-28

Starkare konsumentskydd för dig som köper försäkringsprodukter

Den 1 oktober 2018 träder lagen om försäkringsdistribution i kraft. Då gäller nya regler för dem som säljer försäkringsprodukter och försäkringstjänster, som bland annat innebär att du som konsument har rätt att få ett standardiserat faktablad innan du köper en sakförsäkring.

Syftet med lagen om försäkringsdistributionär att stärka konsumentskyddet. Lagen reglerar till exempel vad den som säljer försäkringsprodukter och försäkringstjänster måste informera konsumenter om.

Alla typer av försäkringsprodukter och försäkringstjänster omfattas av den nya lagen. Allt från sakförsäkringar som bil- och hemförsäkringar till så kallade "försäkringsbaserade investeringsprodukter" som exempelvis kapitalförsäkringar.

En nyhet med den nya lagen är att försäkringsbolag och försäkringsförmedlare ska ge konsumenter information om en sakförsäkring i ett standardiserat faktablad. Konsumenten ska få faktabladet i god tid innan han eller hon tecknar försäkringen.

Krav på faktablad för "försäkringsbaserade investeringstjänster" som exempelvis kapitalförsäkringar, har funnits sedan tidigare.

- Faktabladen kommer att göra det enklare för konsumenter att jämföra sakförsäkringar, säger Karolina Reinholdsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

En annan nyhet i lagen är att de som säljer försäkringsprodukter och försäkringstjänster ska informera konsumenten om deras rådgivning är grundad på en "opartisk och personlig analys" eller inte.

- Om företaget säger att deras rådgivning är opartisk eller oberoende, måste de exempelvis ha en intern urvalsprocess för att bedöma och jämföra ett tillräckligt stort antal försäkringsprodukter, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Vid oberoende rådgivning får företaget inte rekommendera sina egna eller närstående bolags produkter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå