2016-05-30

Stärk konsumentskyddet - förslag om lagändringar i rätten till en personförsäkring

En statlig utredning har kartlagt och analyserat hur försäkringsbolagen praktiskt tillämpar konsumenters rätt att teckna personförsäkring. Den rätten kallas kontraheringsplikt och infördes 2006 men nu har utredningen kommit med flera förslag för att stärka konsumentskyddet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Kontraheringsplikten, eller rätten att teckna personförsäkring, syftar främst till att göra det lättare för personer som har en funktionsnedsättning, eller nedsatt hälsa, att få teckna en personförsäkring. Rätten gäller för alla individuella personförsäkringar, som till exempel sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar. Lagstiftningen innebär att ett försäkringsbolag bara får neka någon att teckna en personförsäkring om det finns särskilda skäl för det, exempelvis på grund av hälsotillståndet.

Barnförsäkringar

Barnförsäkringar är bland de vanligaste, individuella personförsäkringarna. Utredningens kartläggning visar att de flesta som ansöker om en barnförsäkring visserligen får den beviljad, men samtidigt bedömer de att försäkringsbolagen inte lever upp till lagens krav i sin hantering av försäkringsansökningar. Delvis beroende på att lagstiftningen är oklar. Utredningens slutsats är därför att konsumentskyddet behöver stärkas på det området.

Konsumenternas Försäkringsbyrå har följt utvecklingen länge

Konsumenternas Försäkringsbyrå har under många år följt utvecklingen och undrat om försäkringsbolagen beviljar försäkringar så långt det är möjligt.

- Vi har konsumenter som kontaktar oss eftersom de haft svårt att förstå vad ett avslagsbeslut eller en försäkring med restriktion innebär, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Beslutsmotiveringarna har varit bristfälliga och konsumenterna har ifrågasatt om försäkringsbolagen verkligen gjort individuella bedömningar, avslutar Christina Meder.

Förslaget i korthet

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Lagen ska bli tydligare med att försäkringsbolagen bara får säga nej till en ansökan om personförsäkring när de har gjort en individuell bedömning av personens hälsotillstånd.
  • Det är försäkringsbolagets ansvar att ta reda på vilka hälsouppgifter som behövs för att bedöma om en person har rätt till försäkringen eller inte.
  • Lagen ska bli tydligare med att ett försäkringsbolag som nekar någon en skaffa en personförsäkring måste kunna visa att beslutet grundats på ett beslutsunderlag av hög kvalitet.
  • Försäkringsbolagen ska dels ha en lagstadgad skyldighet att motivera sina beslut om de nekar en konsument att teckna en försäkring, dels informera konsumenterna om hur de besluten kan överprövas.
  • Försäkringsbranschen bör vidta ett antal självregleringsåtgärder.

Läs mer om val av barnförsäkring i vår guide.

Du kan läsa mer om utredningen och förslagen här.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå