2014-04-30

Standard ska göra det enklare att förstå pensionsinformationen

Konsumenternas Försäkringsbyrå har medverkat i ett projekt som arbetat med att ta fram en svensk standard för termer inom pensionsområdet. Syftet är att öka förståelsen av pensionsinformation, oavsett från vilken aktör informationen kommer.

Behovet av ett enhetligt språkbruk och gemensamma termer för pensionsinformation har funnits länge i branschen. Sedan tidigare finns en ordlista, Pensionsorden. Den har fungerat som förlaga till den nya standarden, som nu utarbetats av SIS kommitté Pensionstermer.

– Det har känts angeläget att vara med i arbetet med den nya standarden för pensionstermer. Den kommer förhoppningsvis att underlätta för både pensionssparare och pensionärer att ta till sig pensionsinformationen, säger Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och som representerat byrån i kommittén .

Övriga deltagare i SIS kommitté Pensionstermer är: Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Sveriges konsumenter, PTK, Collectum och Fora.

I första hand avsedd för branschen

Standarden riktar sig i första hand till pensionsbranschen, till exempel pensionsinstitut, försäkringsbolag, konsumentorganisationer och myndigheter.

– För att underlätta ytterligare för konsumenterna kommer SIS kommitté ta fram en populärversion av standarden, som på ett enkelt sätt förklarar de olika begreppen och termerna. Populärversionen kommer att bli klar under 2014 och då gå att ladda ner kostnadsfritt på sis.se, säger Pontus Lyckman, projektledare på SIS.

Branschstandarden har beteckningen SS 40000:2014 Pensionstermer och finns att ladda ner kostnadsfritt på www.sis.se från och med den 30 april 2014.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå