2016-02-16

Sportlov – vad händer om olyckan är framme?

Den här veckan startar sportloven i Sverige. Om du ska i väg på en skidresa är det en god idé att se över vad du och din familj har för försäkringsskydd. Vad händer till exempel och någon av er bryter benet i skidbacken eller får skidorna stulna?

Hemförsäkringen täcker normalt stulen skidutrustning, oavsett om det är dina egna skidor, lånade eller hyrda. Men det finns ett aktsamhetskrav - du får inte lämna skidorna utan uppsikt för länge och du måste exempelvis ställa in dem över natten. Gör du inte det kan du få lägre ersättning eller eventuellt ingen alls. Glöm inte att polisanmäla stölden.

- Allriskskyddet ett viktigt tillägg om skidorna blir stulna, går sönder eller vid andra "plötsliga oförutsedda händelser", enligt Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Hyrd stuga och bil

Är olyckan framme i en hyrd stuga och du krävs på ersättning av stugägaren, kan också det täckas av hemförsäkringen – det så kallade ansvarsskyddet. Men om du hyr bil bör du teckna en särskild hyrbilsförsäkring.

Olycka i skidbacken

Se till att också skaffa en olycksfallsförsäkring före resan, om du inte redan har en. Den kan ge ersättning för bland annat vårdkostnader och sjukhusvistelsen.

- Det är en vanlig missuppfattning att det ingår en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen, men det gör det sällan. Såvida du inte har kompletterat hemförsäkringen med ett olycksfallstillägg fortsätter Gabriella Hallberg.

Minst en olycksfallsförsäkring

Skulle du ramla och bryta benet i skidbacken bör du anmäla skadan till alla de olycksfallsförsäkringar som du omfattas av, om du har flera.

- Alla bör ha en olycksfallsförsäkring. Du kanske redan omfattas av en via din arbetsgivare eller facket, annars tycker vi att du bör skaffa en privat. Tänk på att du har möjlighet att få ersättning från flera försäkringar, framför allt om du får bestående besvär efter en skada, avslutar Gabriella Hallberg.

Undantag för riskfyllda aktiviteter

Om du som vuxen åker off-pist, i liftgator eller i lavinfarliga områden, räknas det ofta som riskfyllda aktiviteter och sådana är många gånger undantagna i både olycksfallsförsäkringar och reseförsäkringar. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från försäkringen om du skulle skadas då. Barnförsäkringar däremot har sällan undantag för riskfyllda aktiviteter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå