2018-08-31

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

För att stärka konsumentskyddet har riksdagen beslutat att det från och med den 1 september 2018 krävs att en konsument skriver under ett avtal innan det är giltigt när en telefonförsäljare har ringt upp. Det vill säga, det går inte längre att bara ingå ett avtal muntligen.

Tidigare har det inte funnits några formella krav på hur ett avtal om att köpa en vara eller tjänst ska se ut när en telefonförsäljare kontaktar en konsument. Du har med andra ord kunnat ingå ett avtal muntligen direkt per telefon.

I och med att det nu finns ett skriftlighetskrav kommer säljaren att behöva skicka en bekräftelse via post eller e-post. Du måste sedan skriva under avtalet innan det är giltigt. Om företaget levererar en vara eller utför en tjänst, trots att det inte finns något skriftligt avtal, är du inte skyldig att betala för den.

- När konsumenterna nu har fått möjlighet att utan påtryckningar och i lugn och ro ta ställning till om de vill ha till exempel en viss finansiell tjänst eller produkt, är det viktigt att de sätter sig in i avtalet, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Problemet med oseriös telefonförsäljning har pågått under en längre tid. Säljare påstår att konsumenter har ingått avtal eller så har konsumenten ingått avtal utan att förstå vad det innebär. Det har ofta handlat om pressande försäljningssituationer, säger Fredrik Pettersson jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- I och med skriftlighetskravet vid telefonförsäljning får konsumenten en andra chans att överväga sitt beslut, avslutar Fredrik Pettersson.

Läs mer om Distansavtal på konsumenternas.se

Läs om distansavtalslagen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå